Strax f√∂re √•rsdagen av m√∂tet mellan statscheferna i EU 2001 och de h√§ndelser som kom att pr√§gla m√∂tet – fri debatt, fredliga demonstrationer, men ocks√• de kravaller ”som f√∂r√§ndrade Sverige” – anordnar Forum f√∂r forskning om trygg och s√§ker stad vid GU och Chalmers, Grundtviginstitutet
vid Göteborgs universitet och Levande historia vid Göteborgs stadskansli ett öppet vetenskapligt seminarium baserat på den nya boken

”Gatans politik. G√∂teborgsdemonstrationerna i juni 2001 Ur mediernas, polisernas och demonstranternas perspektiv” (Red. J√∂rgen Lund√§lv och Marianne Liliequist).

Denna tvärvetenskapliga antologi, som är skriven av fyra medieforskare, fyra etnologer och en kriminolog, har varit ett sätt för forskare att delta i samhällsdebatten genom att formulera ett antal frågeställningar. Boken syftar alltså inte främst till att fastställa exakt vad som egentligen skedde i Göteborg under dessa junidagar, utan snarare till att problematisera skeendet.

Tid: Tisdagen den 11 juni kl 18.00
Plats: Universitetets huvudbyggnad i Vasaparken, lokal ”10:an” (eller
aulan, om vi blir många).

Program:
Seminariet öppnas av universitetets rektor Bo Samuelsson.
Janne Flyghed, docent i kriminologi, Stockholms universitet, sammanfattar projektet. Bokens olika författare presenterar sina delprojekt.
Diskussion.

Seminarieordförande: Ingrid Lomfors, Grundtviginsitutet.

Välkomna till en intressant och viktig kväll.

Ove Sernhede, Ingrid Lomfors, Lennart Engstr√∂m, Johan √Ėberg,

PS. 1. Detta är bara starten på en diger vecka: under fredagen den 14 juni kommer fler seminarier och möten om Göteborgshändelserna att äga rum. Mer info om dessa evenemang och om andra bokprojekt som nu slutförts eller är i vardande kommer på kvällen den 11.

PS. 2. De som önskar bekanta sig med boken på förhand, eller avser att göra inlägg, kan förvärva den för en billig penning, i särskilt ömmande fall kan boken erhållas gratis (Forummedlemmar m fl), från fredag morgon på Centrum
för kulturstudier, Lyckans väg 2 (bakom konstmuseet). Ring och kom överens med Catarina Bengtsson, Centrum för kulturstudier, 773 54 90.

För ytterligare information, kontakta:
Ingrid Lomfors, 031-773 13 10

Pressekreterare
√Öke Pettersson
Informationsavdelningen
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg
tel 031-773 44 53
fax 031-773 43 54
e-post: Ake.Pettersson@adm.gu.se
internet: www.gu.se