BarrtrÀd, till exempel gran och tall, tillhör en urÄldrig grupp av vÀxter
som dominerade jordens flora för cirka 285 miljoner Är sedan, dvs.
samtidigt som dinosaurierna vandrade omkring pÄ jorden. De första blommande
vĂ€xterna uppkom först lĂ„ngt senare – för ca 130 miljoner Ă„r sedan. Trots
denna stora skillnad i tid har Jens Sundström och hans forskarkollegor
lyckats pÄvisa att betydande delar av de genetiska mekanismer som reglerar
utvecklingen av reproduktiva organ Àr gemensamma för barrtrÀden och de
blommande vÀxterna.
De reproduktiva organen hos barrtrÀd utgörs av kottarna, han och
honkottar, medan blommande vÀxter oftast har sina reproduktiva organ,
stÄndarna och pistillen, samlade i en och samma blomma. De senaste Ärens
utveckling inom genetiken och molekylÀrbiologin har givit biologerna
verktyg att undersöka hur olika arvsanlag, gener, samverkar under
utvecklingen av blomman: Man har funnit att en speciell sorts gener, vars
funktion Àr att bestÀmma nÀr och var andra gener ska vara aktiva, Àr av
speciell betydelse för blommans utveckling.
Jens Sundström och hans kollegor har anvÀnt sig av den nya
kunskapen och isolerat motsvarande gener frÄn gran och undersökt deras
aktivitet. Resultaten visar att bÄde de gener som bestÀmmer var i blomman
pistillen ska utvecklas samt de gener som reglerar stÄndarnas utveckling i
blommande vÀxter, finns representerade Àven hos barrtrÀden och att dessa
gener dÀr Àr aktiva under utvecklingen av hon- respektive hankottar.
Fossila data antyder att de första blommorna var mycket smÄ och endast
bestod av stÄndare och pistiller omgivna av smÄ vegetativa blad och att
dagens fÀrggranna blommor Àr en senare företeelse.
De resultat som Jens Sundström presenterar i sin avhandling
bekrÀftar detta förhÄllande och visar att de genetiska mekanismer som
reglerar vad som ska bli vad i blomman och i kotten i stora drag Àr
gemensamma. Av detta följer ocksÄ att likartade genetiska mekanismer
förmodligen ocksÄ var nÀrvarande redan i den gemensamma anfadern till bÄde
barrtrÀd och de blommande vÀxterna Det Àr möjligt att utvecklingen av
dagens frövÀxter, som till skillnad frÄn ormbunkar och mossor, har separata
han- och honstrukturer har möjliggjorts genom evolutionen av dessa
genetiska mekanismer.
Anhandlingen heter: Evolution of Genetic Mechanisms Regulating Reproductive Development in Plants: Characterisation of MADS-Box Genes Active during Cone Development i Norway Spruce.
Jens Sundström kan nÄs pÄ telefon 018-471 28 15 eller
e-post Jens.Sundstrom@ebc.uu.se
Personfoto ”JenS”kan hĂ€mtas pĂ„ adress http://www.info.uu.se/pressmapp/

Presskontakt:

Presskontakt

Telefon:

Mobil:

070-167 92 96