Flera gener som tidigare varit okÀnda i fettvÀv identifierades. Dessa kan vara av betydelse för reglering av blodfetter och mÀngd fettvÀv.

I studien undersöktes ocksÄ förekomst av komponenter i fettvÀv som kan vara involverade i fetma-relaterade sjukdomar sÄsom högt blodtryck. Angiotensin II Àr ett hormon som reglerar blodtrycket och som kan bildas direkt i fettvÀven. Detta skulle kunna vara en förklaring till sambandet mellan fetma och högt blodtryck.

Eftersom fetma och fetma-relaterad sjukdom ökat explosionsartat under de senaste decennierna har sökandet efter tÀnkbara anledningar intensifierats. Leptin identifierades 1994 som ett hormon som utsöndras frÄn fettvÀven. I en kraftigt överviktig mus-stam visade sig orsaken till fetman vara en defekt i genen som kodar för leptin. Denna avhandling visar dock att detta samband inte gÀller för mÀnniskor; genetiska defekter liknande de hos överviktiga mus-stammar Àr mycket ovanliga hos kraftigt överviktiga mÀnniskor.

Fil mag Kajsa Lindell, tel 031-342 20 64, fax 031-82 15 24 e_post kajsa.lindell@medic.gu.se

Handledare: docent Björn Carlsson tel 031-342 31 03, fax 031-82 15 24 Avhandling för medicine doktorsexamen vid medicinska fakulteten, Göteborgs universitet, institutionen för invÀrtes medicin, avdelningen för internmedicin.
Avhandlingens titel: Genes implicated in the development of obesity and obesity-related disease.
Avhandlingen försvaras onsdagen den 23 maj kl 9.00, Sahlgrenska Universitetssjukhusets aula.

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851