Avhandlingen visar genusdimensionens betydelse för det demografiska beteendet inom familjedynamiken vid tre olika faser av livscykeln: tillkomst av det andra barnet i ett intakt parförhållande; familjeupplösning bland barnfamiljer; och tillkomst av det första barnet i det andra parförhållandet. I de tre empiriska studier som avhandlingen består av behandlas genusdimensionen av barnafödandet och familjeupplösningen explicit genom att fokusera på tvåförsörjarfamilj-kontexten. Studierna visar också skillnader i hur kvinnors och mäns arbetsmarknadsdeltagande påverkar familjebeteende. Dessa skillnader relateras till den fortsatta ojämlika fördelningen av familjearbete mellan kvinnan och mannen i parförhållandet.
Alla tre studier innehåller jämförande analys av data från den svenska och ungerska familjeundersökningen 1992-93. I båda länderna har kvinnors arbetsmarknadsdeltagande varit hög sedan länge, men könsrollerna inom familjen är ganska olika. Analysen har utförts med hjälp av den s.k. intensitets-regressions-metoden.

Avhandlingens titel: Gendering family dynamics: The case of Sweden and Hungary

Disputationen äger rum fredag 14 september kl. 10.00 i hörsal 8, hus D, Södra huset, Frescati. Opponent är prof. Elwood Carlson, Max-Planck-Institut für Demografische Forschung, Rostock

Livia Olah kan nås på tfn 08 – 16 28 76 eller e-post livia.olah@sociology.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: