– Vi kommer dagligen i kontakt med kartor i olika former överallt i samhället – via nätet, i mobilen, via GPS-läsaren i bilen m m. Denna bok är en stor tillgång för den som vill lära sig mer, menar Lars Harrie, huvudredaktör till boken.

Alla kapitel har genomgått en omfattande revidering och nya har tillkommit. Den nya versionen beskriver bl a:

· GPS och andra moderna satellitsystem för datainsamling

· Webbtillämpningar av GIS

· Integrerade databaslösningar

· De senaste svenska koordinatsystemen för geografiska data

· Internationella initiativ för att göra det enklare för allmänhet och företag att använda geografiska data

Nya GIS-boken är anpassad till universitetens och högskolornas introduktionskurser men innehåller även material på en mer avancerad nivå. Den är även lämplig för yrkesverksamma inom GIS-området som vill öka sina teoretiska kunskaper i ämnet eller behöver hjälpmedel i det operativa arbetet.

Boken kostar 477 kronor inkl moms och kan beställas via Formas nätbokhandel www.formas.se eller från Kundtjänst Formas, tel 08-690 9522, fax 08-690 9550, e-post: formas.ldi@liber.se.

Recensionsexemplar kan beställas från Formas, lena.jansson@formas.se, tel 08-775 4065.

För mer information:
Jonas Förare, jonas.forare@formas.se, 08-775 40 04, 070-553 40 04
Emilie von Essen, eve@formas.se, 08-775 40 08, 0733- 50 31 61