Syftet är att samla och koordinera den ofantliga mängd information som finns om jordens ca 1, 8 miljarder arter och som är utspridd i olika länder, på olika universitet, museer och institutioner.

Databasen är en del av kartläggandet av den biologiska mångfalden i världen och kommer att bli en oerhört viktig källa för forskningen. Det främsta målgruppen är just forskarna men databasen är också tänkt att vara öppen för allmänheten.

Organisationen GBIF hoppas att det praktiska arbetet med databasen kan starta redan till hösten och kanske kan man ha en fungerande sökmotor under nästa år – även om insamlandet av all information kommer att ta mycket längre tid än så.

Fjorton länder har hittills slutit upp bakom organisationen och det har initialt satsats ungefär 25 miljoner kronor, varav Sverige, genom Vetenskapsrådet, bidragit med en miljon kronor.

Mer information på Vetenskapsrådets hemsida: www.vr.se
eller från projektets egna sida: www.gbif.org

Vetenskapsrådets kontaktperson för GBIF
Lars M Nilsson
08-546 44 205
Lars.Nilsson@vr.se

Presschef Vetenskapsrådet
Kajsa Eriksson
Kajsa.Eriksson@vr.se
08-546 44 216/0733-666 216

Presskontakt:

Sofia Gunther

Telefon:

08-546 441 20

Mobil:

Kopplas vidare