Gigarbetarnas tillvaro och villkor i Sverige ska nu granskas i ett nytt, treÄrigt forskningsprojekt. Som en del i arbetet kommer forskarna sjÀlva att ta egna gigarbeten.

Kristina Zampoukos, doktor i samhĂ€llsgeografi vid Mittuniversitetet, leder projektet ”Rejtad, rosad, ratad – en studie av tillvaron som gig-arbetare”. Hon betonar vikten av att omrĂ„det belyses av forskare eftersom det rör en grupp som i regel saknar anstĂ€llning och arbetsplats pĂ„ det sĂ€tt som vi vanligtvis tĂ€nker oss att det ser ut.

– Det finns vĂ€ldigt lite forskning kring detta och den som finns Ă€r till stor del genomförd i amerikansk kontext. Nu vill vi föra in svenska villkor och förutsĂ€ttningar för att ge en bild av en vĂ€xande företeelse och se hur gigarbetarna förhĂ„ller sig till frĂ„gor som rör socialförsĂ€kring, arbetsmiljöskydd och behovet av facklig eller annan organisering, sĂ€ger Kristina Zampoukos.

Forskarna planerar att genomföra ett 60-tal intervjuer med gigarbetare och deltagarna till studien ska sökas via de appar och plattformar som gigarbetare anvÀnder. Tre kategorier av gigarbetare ska intervjuas, dels de som gör kvalificerat online-arbete sÄsom programmering och design, dels de som gör okvalificerat online-arbete, exempelvis datainmatning och bildsortering och slutligen de som tar uppdrag via appar som enklare leveranser, transporter och hushÄllstjÀnster.

– Vi kommer ocksĂ„ att tillĂ€mpa autoetnografisk forskning, i det hĂ€r fallet genom att sjĂ€lva ta uppdrag som gigarbetare. Det ska ge oss bĂ€ttre insyn och förstĂ„else och en möjlighet att reflektera kring egna upplevelser av arbetet. Jag Ă€r ocksĂ„ övertygad om att vĂ„ra egna erfarenheter ger oss bĂ€ttre förutsĂ€ttningar att stĂ€lla rĂ€tt frĂ„gor under intervjuerna, sĂ€ger Kristina Zampoukos.

Projektet genomförs i samverkan med forskare vid Uppsala universitet och har fĂ„tt nĂ€ra fem miljoner kronor i stöd av det statliga forskningsrĂ„det Forte. Det övergripande syftet med studien Ă€r att bidra med kunskap ”för utveckling av strategier och policies för ett digitaliserat och socialt hĂ„llbart arbetsliv i Sverige”. Forskarna kommer ocksĂ„ att samarbeta med forskare vid andra universitet, bland annat med ett hollĂ€ndskt och ett amerikanskt projekt, för möjligheten att göra internationella jĂ€mförelser.

– Om tre Ă„r vill vi ha en tydlig bild av vilka gigarbetarna Ă€r, hur de fĂ„r ekonomin att fungera, om gigarbetet Ă€r deras enda inkomst eller bara ett komplement. Vi vill ocksĂ„ veta mer om vilka strategier de utarbetar, individuellt och kollektivt, för att dra fördel av gigarbetet och hur de agerar för att förbĂ€ttra villkoren för gigarbetare, sĂ€ger Don Mitchell, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet.

Kontaktperson:
Kristina Zampoukos, doktor i samhĂ€llsgeografi vid Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism, Mittuniversitetet i Östersund, kristina.zampoukos@miun.se, 070-550 92 27

Presskontakt:

Ronney Wickzell

Telefon:

+46 (0)10-142 81 72

Mobil:

+46 (0)70-389 77 72