Hodgkins sjukdom, en form av lymfkörtelcancer, Àr en malign blodsjukdom som oftast behandlas med cellgifter och i mÄnga fall Àven med strÄlning. Behandling Àr i de avancerade fallen pÄfrestande med upprepade cellgiftsbehandlingar som ger en mÀngd komplikationer. Av alla patienter som fÄr Hodgkins sjukdom överlever ungefÀr 70 procent i mer Àn fem Är.

I en aktuell avhandling av sjuksköterskan Lena Wettergren, Karolinska Institutet studerades livskvalitet med en ny metod som fÄngar individuella aspekter. Personer som behandlats för Hodgkins sjukdom för mer Àn 5 Är sedan jÀmfördes med ett slumpmÀssigt urval av befolkningen i Stockholms lÀn.
Det Àr spÀnnande med en metod som ocksÄ kan fÄnga upp positiva aspekter pÄ att vara sjuk, vilket frÄgeformulÀr sÀllan gör, sÀger Lena Wettergren.

BÄde de personer som haft Hodgkins sjukdom och kontrollgruppen ansÄg att familjen, den egna hÀlsan, arbete och förhÄllanden till andra mÀnniskor var viktigast i livet. De vanligaste problemen till följd av Hodgkins sjukdom som togs upp var tankar pÄ och oro kring sjukdomen, trötthet och seneffekter pÄ hud och slemhinnor. Sextiosex procent av de tillfrÄgade ansÄg att sjukdomen gett dem en förÀndrad syn pÄ livet och sig sjÀlva.

De personer som haft Hodgkin sjukdom rapporterade en signifikant sÀmre fysisk hÀlsa men dÀremot inte en sÀmre livskvalitet. Studien konkluderar att faktorer som Àr relaterade till god livskvalitet hos personer som behandlats för Hodgkins sjukdom Àr lindrigare stadium av sjukdomen, hög KÀnsla Av Sammanhang i livet och bÀttre upplevd ekonomisk situation.

Avhandlingens titel:
Quality of life in patients with malignant blood disorders. A clinical and methodological study.

Författare:
Lena Wettergren, Institutionen för omvÄrdnad,
tel. 08-517 758 35, mobil 070 433 7518 eller mail lena.wettergren@medks.ki.se

Presskontakt:

pressinfo@ki.se

Telefon:

08-524 860 77

Mobil:

fast telefon kopplas om