Den pedagogiska akademin är en del av det stora, fleråriga utvecklingsprojektet Genombrottet vid LTH.
– LTH har här skapat något extra. Att en hel fakultet enas om ett system, ett antal kriterier och en procedur som gör det möjligt att belöna goda pedagogiska insatser med pengar och kompetensgrad är något som på många andra håll bara är en lek med tanken, skriver projektledaren Torgny Roxå tillsammans med Pernille Hammar Andersson i sin summering av det första året med Genombrottet (se www.lth.se/genombrottet/genombrottet_forsta_aret.pdf).
För att komma ifråga för den pedagogiska akademin krävs att läraren i en ”pedagogisk portfölj” kan dokumentera att man ”över tid medvetet och systematiskt arbetat på att utveckla sin egen pedagogiska kompetens och sin undervisning”. Bedömningen görs av andra lärare efter fastslagna kriterier, som bl a innebär att man även för framtiden är villig att utveckla sin undervisning. Utnämningen kan inte återtas men akademiledamoten ska åta sig att delta i den pedagogiska diskussionen och utvecklingsarbetet och bedöma nya pedagogiska portföljer.
De första innehavarna av ETP har föreslagits av sina prefekter. Nu i vår kan lärarna söka till en andra intagning om 20 akademiledamöter.

Här är de 18 första ledamöterna, en från varje institution vid LTH (sist avdelning):
Bertil Larsson, universitetsadjunkt, Institutionen för elektrovetenskap
Björn Sivik, universitets-lektor, LTH Ingenjörshögskolan i Helsingborg, kemi
Catarina Warfvinge, universitetslektor, Byggande och arkitektur, installationsteknik
Christoffer Norberg, universitetslektor, Värme och kraftteknik, värmeöverföring
David Sim, universitetsadjunkt, Arkitektur forts

sid 2

Göran Jönsson, universitetslektor, Fysik, Atomfysik
Håkan Eftring, universitetsadjunkt, Designvetenskap, CERTEC, rehabiliteringsteknik
Ingegerd Ehn, universitetslektor, Teknik och samhälle, miljö- och energisystem
Lars Reneby, universitetslektor, Telekommunikationssystem
Lars Vedmar, universitetslektor, Maskinteknologi, maskinelement
Mats Alaküla, professor, Institutionen för industriell elektroteknik och automation
Per Holm, universitetslektor, Datavetenskap (tekn fak)
Peter Sellers, universitetslektor, Kemicentrum, biofysikalisk kemi
Rolf Larsson, universitetslektor, Teknisk vattenresurslära
Sven Spanne, universitetslektor, Matematikcentrum (tekn fak)
Thomas Laurell, professor, Elektrisk mätteknik
Tore Hägglund, professor, Reglerteknik
Fredrik Friblick, universitetsadjunkt, Teknisk ekonomi och logistik, teknisk logistik.

För ytterligare upplysningar kontakta projektledare Torgny Roxå, tel 046-222 94 48, epost: Torgny.Roxa@upc.lu.se (dock ej anträffbar denna vecka) eller pedagogiska konsulten Pernille Hammar Andersson 046-2227031, epost Pernille.Andersson@genombrottet.lth.se i Genombrottet-projektet (ej anträffbar på torsdag denna vecka).

Presskontakt:

Jonas Andersson

Telefon:

046-222 70 17

Mobil:

0727-385858