– Metan ger en större växthuseffekt än koldioxid och skillnaden beror på vilket tidsperspektiv som betraktas. I atmosfären bryts så småningom metan ned till koldioxid. Men detta tar lång tid, säger Anders Lagerkvist, vid avdelningen för avfallsteknik vid

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: