Kommittén är ny satsning från årsskiftet och ska bland annat fördela medel till forskning och forskarutbildning som bedrivs i anslutning till lärarutbildning och den pedagogiska yrkesverksamheten.

– Det finns helt klart ett behov av att förstärka den forskningsmässiga basen för lärarutbildningen, säger Berit Askling och påpekar vidare: det är också viktigt för att lyfta och stärka professionalismen hos lärare och skolledare som befinner sig mitt i den pedagogiska verkligheten.

Berit Askling, som tillträder posten under mars månad, var professor i pedagogik vid Linköpings universitet 1989-1997 och även vicerektor med ansvar för kvalitetsfrågor åren 1993-1997, ett ansvarsområde som hon också haft vid Göteborgs universitet under tre år. Sedan 1995 är hon ledamot av Högskoleverkets styrelse (tillika vice ordförande) och hon har varit ledamot i Skolverkets forskningsnämnd 1991-1994.
Berit Askling har därtill medverkat i en rad utredningar, t ex lärarutbildningsutredningen och barnstugeutredningen.

En fylligare bakgrund finns på: www.vr.se/utbildning.htm

För mer information kontakta:
Kajsa Eriksson, Pressansvarig Barbro Hänström, forskningssekreterare
Kajsa.Eriksson@vr.se Barbro.Hanstrom@vr.se
08-546 44 216/0733-666 216 08-546 44 325

Presskontakt:

Sofia Gunther

Telefon:

08-546 441 20

Mobil:

Kopplas vidare