En ny artikel i Scientific Reports visar hur ekosystem från högre breddgrader återhämtade sig efter världens mest omfattande massutdöende för 252 miljoner år sedan.
– Livet på havsbotten hade totalt havererat, och upp till 90 procent av alla arter dog ut, säger Dr Michał Zatoń från universitetet i Silesia, Polen, som är förstaförfattare för denna internationella studie.

Nya fynd av fossil från östra Grönland skildrar en främmande och tom värld efter det utdöende som formellt brukar kallas perm-triasgränsen.

– Haven var sura och syrefattiga, med artfattiga bottenfaunor bestående av musslor och stora kolonier av så kallade microconchida rörmaskar som levde fastsittande på skal och algmattor som kanske var en liten extra källa till syre, säger Dr Zatoń.

Fossil av dessa microconchider har aldrig tidigare hittats på förhistoriska högre breddgrader.

– I början av dinosauriernas tidsålder för 252 miljoner år sedan låg östra Grönland vid ett tempererat hav som sträckte sig mot nordpolen, säger Dr Benjamin Kear från Evolutionsmuseet, Uppsala universitet, som är ledare för detta fältprojekt som är finansierat av Polarforskningssekretariatet.

– Vår upptäckt är betydelsefull för att den för första gången visar att havsbotten på högre breddgrader genomgick samma globala utdöende och återhämtning av ekosystem, säger Dr Kear.

Paleontologer vid Uppsala universitet har tillbringat mer än två månader med att samla fossil på östra Grönland. De vill förstå kopplingen mellan utdöenden och viktiga milstolpar i akvatiska djurs evolution.

– Vårt projekt, Första stegen upp på land och tillbaka till vattnet, fokuserar på de geologiska tidsramar under vilket ryggradsdjur först lämnade vattnet för ett liv på land för 360 miljoner år sedan, och därefter återanpassade sig för vatten igen för 252 miljoner år sedan. Östra Grönland är den enda landmassa där vi kan hitta bergarter från bägge dessa tidsperioder på ett och samma ställe, säger Dr Henning Blom från Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet, en av flera forskare i projektet.

– Våra nya fynd visar inte bara global återhämtning efter utdöende, men också att bottenlevande samhällen under triasperioden snabbt anpassade sig över tid, säger Dr Grzegorz Niedzwiedzki, också från Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet, och medförfattare till arbetet. Vi hittade helt nya arter av microconchider som erövrade brackvattenlaguner när havet drog sig tillbaka. Denna miljömässiga opportunism är troligen nyckeln till deras framgång.

Ytterligare spektakulära fynd av fossil från forskargruppens arbete på östra Grönland kommer att beskrivas i framtida publikationer.

Läs artikeln i Scientific Reports:
http://nature.com/articles/doi:10.1038/srep36345

Kontakt

Michał Zatoń
Telefon: +48 517 027 757
E-post: mzaton@wnoz.us.edu.pl

Benjamin Kear
Telefon: 018-471 27 92
E-post: benjamin.kear@em.uu.se

Henning Blom
Telefon: 018-471 62 23
E-post: henning.blom@ebc.uu.se

Grzegorz Niedzwiedzki
Telefon: 018-471 64 59
E-post: grzegorz.niedzwiedzki@ebc.uu.se

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera forsknings- och utvecklingsarbete samt att organisera och leda forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis.

Presskontakt:
Eva Grönlund
Telefon:
08-450 25 20
Mobil:
070-344 92 51
Epost:
eva.gronlund@polar.se