Elisabeth Hultqvist beskriver i sin avhandling som hon nyligen lagt fram vid Lärarhögskolan i Stockholm hur de ”svaga” eleverna själva upplever mötet med IV. Resultaten ger en sammansatt bild av pedagogiken i IV-klasserna. Denna bygger på tanken om en individualiserad undervisning, dvs att undervisningen ska anpassas till de enskilda elevernas behov och intressen, och att en sådan målsättning bäst främjas i mindre grupper.

Ur det elevperspektiv som framträder i undersökningen ser det ofta annorlunda ut. Undervisningen ses av många som slapp och individualiseringen av pedagogiken framstår ofta som ett uttryck för en negativ särbehandling, dvs att man inte går i en ”vanlig klass”. Elevernas kritik av det individuella programmet analyseras utifrån den engelske utbildningssociologen Basil Bernsteins kategorier ”klassifikation” och ”inramning”.

Elisabeth Hultqvist är utbildningssociolog och verksam som högskoleadjunkt vid Lärarhögskolan i Stockholm. Hon tillhör Kulturvetenskapliga forskningsgruppen vid Lärarhögskolan i Stockholm och Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi vid Uppsala universitet.

Elisabeth Hultqvist kan nås på 08-737 55 86 (arb), 08-590 820 94 (hem), 070-462 14 11.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: