Leap for Life är Hallands nya. stora satsning på framtidens vård och omsorg. Det är Högskolan i Halmstad, Region Halland, alla halländska kommuner och regionens näringsliv som startar ett gemensamt innovationscentrum för informationsdriven vård.

Vården och världen befinner sig mitt uppe i stora utmaningar. Pandemier, en åldrande befolkning och färre vårdande händer kräver nya lösningar för att en god hälso- och sjukvård ska kunna bibehållas. Genom att använda artificiell intelligens (AI) för att dra slutsatser om insamlad hälsodata, kan exempelvis vårdpersonal eller sjukhusledningar fatta mer välgrundade beslut och vården bli ännu mer individanpassad. Konceptet kallas informationsdriven vård och blir inriktningen för det nya innovationscentrumet Leap for Life.

– För att lösa de utmaningar som vård och omsorg står inför behöver vi alla samarbeta. Med Leap for Life samlar vi aktörer för att samverka, driva innovation och fungera som en motor för förändring inom vården – regionalt, nationellt och internationellt, säger Anne-Christine Hertz, verksamhetsansvarig för Leap for Life.

Rätt förutsättningar finns i Halland

Leap for Life är en utveckling och förnyelse av den halländska samverkansarenan Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) som startade sin verksamhet 2009. Precis som HCH är Leap for Life samägt av Högskolan i Halmstad, Region Halland och samtliga halländska kommuner – Halmstad, Laholm, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Leap for Life har sina lokaler på Högskolan i Halmstad som är värdorganisation för innovationscentrumet. Samarbetet mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor är centralt för Leap for Life, precis som det har varit för HCH.

– Leap for Life samlar det nödvändiga ekosystem av kompetenser – vårdutveckling, näringslivsutveckling och forskning – som behövs för att gemensamt driva Hallands unika satsning på informationsdriven vård. Halland har de förutsättningar som krävs för att ta klivet in framtidens vård och omsorg, säger Magnus Clarin, akademichef på Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad.

Kontakt

Anne-Christine Hertz, verksamhetsansvarig för Leap for Life

Telefon: 070-538 45 55

E-post: anne-christine.hertz@hh.se

Magnus Clarin, akademichef för Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad

Telefon: 070-306 26 21

E-post: magnus.clarin@hh.se

Ann-Mari Bartholdsson, verksamhetschef för regional utveckling vid Region Halland

Telefon: 070-206 62 68

E-post: ann-mari.bartholdsson@regionhalland.se

Louise Wandel, kommunikatör, Högskolan i Halmstad

Telefon: 072-158 29 05

E-post: louise.wandel@hh.se

Louise Wandel

Kommunikatör
Högskolan i Halmstad

louise.wandel@hh.se
072-158 29 06