Att ställa om till hållbarhet är inte bara en överlevnadsfråga för samhället i stort, utan även för produktutvecklande företag. Att hitta rätt takt i själva omställningen är den stora utmaningen. Ny forskning vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, visar hur man kan stödja företagen i just detta.

Från ett affärsperspektiv medför omställningen till hållbarhet betydande risker. Det handlar om både hot och möjligheter relaterade till exempelvis lagstiftningsförändringar, varumärke, förmågan att attrahera investerare och kompetent personal, och inte minst ändrade kundbehov på alltmer hållbarhetsdrivna marknader.

En utmaning för beslutsfattare i produktutvecklande företag är att hitta rätt takt i omställningen till hållbarhet. Är man för passiv riskerar man att drabbas av tuffare lagstiftning, dåligt rykte och minskad kundefterfråga. Går man fram för snabbt finns risk att ha för höga kostnader och att marknaden inte är mogen för de nya lösningarna.

BTH-forskaren Jesko Schulte visar i sin avhandling i ämnet strategisk hållbar utveckling, hur man kan identifiera och hantera sådana risker på ett systematiskt och strategiskt sätt. Genom tätt samarbete med ett flertal stora företag i Sverige samt studier av internationella aktörer har konkreta beslutsstöd utvecklats och testats. Dessa verktyg har till exempel använts för att utvärdera hållbarhetsrelaterade risker med additiv tillverkning och olika materialval i flygbranschen.

Målet är att tydliggöra drivkraften och egennyttan för företag att accelerera sina insatser för att bidra till samhällets omställning till hållbarhet på ett sätt som stärker den egna organisationen.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Torsdagen den 9 december
Tid: Klockan 09:15-12:00
Plats: Sal J1630, Campus Karlskrona, samt digitalt via Zoom, se länk i kalendern på bth.se


För mer information, kontakta Jesko Schulte via e-post:
jesko.schulte@bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profil; digitalisering och hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

 

BTH startade 1989 och har idag drygt 5 900 studenter och 460 anställda. BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom flera områden. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två campus i Blekinge: huvudcampus i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:

Margareta Ahlström

Telefon:

0455-38 50 91

Mobil: