Akut hälsenebristning utgör drygt en tredjedel av alla badmintonskador som föranleder sjukvård, och en sådan skada tycks ha långvariga konsekvenser för den drabbade spelaren. Smärttillstånd i hälsenan är också relativt vanliga hos badmintonspelare, smärtor förekommer eller har förekommit hos var tredje seniorspelare på svensk elitnivå och hos knappt varannan oldtimersspelare på svensk elitnivå. Smärtan sitter oftast mitt i hälsenan.

Hos såväl motions- som elitidrottare med långvarig hälsenesmärta visar det sig att tung excentrisk vadmuskelträning (belastning under samtidig förlängning av vadmuskeln) har mycket god effekt på smärtan om den sitter mitt i hälsenan. Nästan 90% av alla patienter som behandlas då får mindre smärta vid belastning och kan återgå till sina tidigare idrottsaktiviteter. I de fall där patienterna har långvarig smärta längst nere i hälsenefästet visar däremot behandlingsmodellen inte alls samma goda resultat.
I dessa fall är det bara drygt 30% som har tillfredsställande effekt av den excentriska träningen.

Vid kemisk och mikroskopisk analys av både friska och kroniskt smärtande hälsenor påträffades både glutamat och kemiska mottagare för detta ämne. Glutamat är ett viktigt smärtreglerande ämne i centrala nervsystemet, men dess betydelse för smärta i perifer vävnad hos människa är hittills väsentligen okänd. Dessa fynd kan i förlängningen möjligen ha betydelse för behandlingen av smärtsamma tillstånd i senor.

Martin Fahlström kan nås på tfn 090-785 84 83x eller via e-post martin.fahlstrom@idrott.umu.se

Martin Fahlström är uppvuxen i Boliden och flyttade 1975 till Umeå, där han utbildade sig till läkare. Han har ett förflutet som badmintonspelare och -tränare på elitnivå och är sedan 1988 förbundsläkare i Svenska Badmintonförbundet.

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, idrottsmedicin, Umeå universitet, och har titeln ”Badminton and the Achilles tendon”. Svensk titel: ”Badminton och hälsenan”.
Disputationen äger rum klockan 09.00 i sal B, Byggnad 1 D, 9 tr, Norrlands Universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är professor emeritus Ejnar Eriksson, Karolinska Sjukhuset, Stockholm.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23