– Handelshögskolan är en unik högskola med täta kontakter med näringslivet och ett redan idag starkt varumärke, såväl i Sverige som internationellt. Jag ser fram emot att bygga vidare på detta och att ytterligare tydliggöra och förstärka Handelshögskolans unika värden, säger Carina Aspenberg.

Carina Aspenberg tillträder som kommunikationsdirektör vid Handelshögskolan den 1 oktober 2008. Carina har en civilekonomexamen från Handelshögskolan och utbildning från Poppius Journalistskola. Hon kommer närmast från Prime PR, specialister inom marknads-PR och medierelationer, och har tidigare arbetat på JKL, en av Nordens ledande rådgivare inom strategisk kommunikation.

– I mitt ansvar ligger att ta fram och genomföra en ny kommunikationsstrategi samt att säkerställa att kommunikationsfrågorna finns med på ledningsnivå. Kommunikationsaspekterna måste vara en integrerad del av lednings- och utvecklingsarbetet, säger Carina Aspenberg.

Handelshögskolan ska samordna den externa kommunikationen ytterligare och effektivisera de interna kommunikationskanalerna. Målsättningen är en större tyngd i kommunikationen samt att säkerställa att Handelshögskolan alltid agerar som ett varumärke utåt. Detta arbete ska ledas av Carina Aspenberg och av kommunikationsfunktionen.

– Carina Aspenberg har såväl strategisk tyngd som operativ spets inom kommunikation. Att hon dessutom har en examen från Handelshögskolan tycker vi är bra. Vi ser fram emot att Carina tar tag i och vidareutvecklar Handelshögskolans kommunikationsarbete, säger Lars Bergman, rektor vid Handelshögskolan.

Om Carina Aspenberg:

Ålder: 37 år.
Familj: man och fyra barn
Karriär: 10 års erfarenhet inom information och kommunikation, bl.a. som senior konsult vid JKL och Prime PR, samt marknadskommunikationsansvarig vid Ascom AG/Bern. Tidigare bl.a. managementkonsult och medieanalytiker.
Utbildning: Handelshögskolan, Poppius samt kompletterande studier vid Stockholms universitet.

Om Handelshögskolan i Stockholm:

Handelshögskolan i Stockholm (HHS) är en av Europas ledande handelshögskolor och bedriver forskning, ekonomutbildning, forskarutbildning och MBA-utbildning. Därutöver erbjuds företag och organisationer längre utbildningar av IFL vid Handelshögskolan. HHS bildades 1909 och är en privat högskola finansierad av donationer, företagsstöd samt bidrag från svenska staten. Här finns 350 forskare och 1800 studenter. Högskolan har i sin utbildnings- och forskningsverksamhet ett nära samarbete med svenskt näringsliv, utländska forskare och universitet.

För ytterligare information kontakta:

Carina Aspenberg, tillträdande kommunikationsdirektör, 08-739 90 00
Lars Bergman, rektor vid HHS, 08-736 90 00