Överlämnandet kommer att ske vid firandet av Swedish Councils 30-årsjubileum i Seattle den 28 september. Hans Wigzell tillträdde tjänsten som rektor 1995. Han har varit ordförande för Nobelkommittén såväl som Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet.

Karolinska Institutet åtnjuter ett världsomfattande anseende som forskarinstitution och medicinskt universitet samt som den institution som utser Nobelpristagare i fysiologi eller medicin. Hans Wigzell hedras för sina vetenskapliga insatser samt för upprätthållandet av universitetets höga renommé.

Swedish Council of America, med huvudkontor i Minneapolis, är en organisation med nästan 300 medlemsorganisationer under sitt paraply. Sedan grundandet 1972 har Swedish Council utvecklats till den viktigaste organisationen i USA att tillvarata och förmedla den svenska immigrationshistorien i USA samt genom sina program, ekonomiska bidrag och samarbete med de många lokalföreningarna bidra med att stimulera en övergripande medvetenhet i USA om dagens Sverige. En av stödföreningarna till Swedish Council är the Royal Round Table, vars medlemmar håller ett möte i Sverige vart tredje år.

För vidare upplysning kontakta
Bert Christiansson
International Consulting House
Tel 08-20 81 90

För fotografi på Hans Wigzell kontakta
Maja von Krusenstierna
Informationsavdelningen
Karolinska Institutet
E-post: maja.von.krusenstierna@admin.ki.se