Anders Isaksson skräder inte orden när han skriver om hur politikernas roll förändrats sedan 50-talet; från förtroendeuppdrag till en karriär där avståndet mellan medborgarna och politikerna ökat. Anders Isaksson pekar kritiskt ut en rad faktorer som kommit att prägla politikernas situation, till exempel inbördes släktförbindelser, ett pensionssystem som efter sex eller tolv år ger full pension livet ut och subventionerade hyror.

I samband med utgivningen arrangerar Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola seminariet ”Har politiker blivit den nya aristokratin?”. Bland andra deltar Anders Isaksson och Bengt Göransson (före detta statsråd).

– Boken speglar ur ett historiskt perspektiv samhälleliga förändringar inom politiken. Anders Isaksson har unika kunskaper om dagens politiker, deras karriärvägar och nätverk. Hans slutsatser är mycket intressanta och inte okontroversiella, säger Kjell Östberg, professor i historia och verksam vid Samtidshistoriska institutet.

Semiariet äger rum
Måndag 8 april klockan 13.00 – 15.15
Sal MB 416 i Moas Båge Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg
Pendeltåg till Flemingsberg

Medverkande:
Anders Isaksson, journalist, Bengt Göransson, före detta statsråd (kommentator), Rune Premfors, professor vid Stockholms Universitet (kommentator), Kjell Östberg, professor vid Samtidshistoriska institutet (kommentator) och Alf W Johansson, professor vid Samtidshistoriska institutet (moderator).

Ytterligare information
professor Kjell Östberg tel 070-633 9225 eller e-post kjell.ostberg@sh.se

professor Alf W Johansson tel 08-402 05 44 eller 08-667 5242
eller e-post: alf.w.johansson@sh.se

Presskontakt:

Kommunikationsavdelningen

Telefon:

08-608 40 00

Mobil:

072-454- 55 14