Företag uppger att de har allt svårare att hitta personal till forskning och utveckling (FoU). Särskilt utmanande är det att hitta mjukvaruutvecklare och ingenjörer inom elektrifiering. Men på det stora hela har Sverige ett bra klimat för att bedriva forskning och utveckling. Det visar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) FoU-barometer 2022.

– Andelen FoU-chefer som anser att Sverige har ett bra klimat för forskning och utveckling ökar. Det är positivt och jag hoppas det är en utveckling som fortsätter även framöver. Emellertid ser vi i årets barometer att företagen får allt svårare att hitta den spetskompetens som de behöver. Svårigheterna att få tag i rätt kompetens riskerar att hämma företagens tillväxt och därför måste vi intensifiera insatserna för att säkra långsiktig tillgång på kompetens. En viktig pusselbit är att tidigt väcka intresset för teknik och naturvetenskap hos unga, säger Tuula Teeri, vd på IVA.

Svårt att hitta kompetens till forskning och utveckling

Forsknings- och teknikchefer anser att tillgång på kompetens fortsatt är den viktigaste faktorn för att bedriva forskning och utveckling. Andelen företag som säger att det blivit ”svårt” eller ”mycket svårt” att hitta FoU-personal har samtidigt ökat med nio procentenheter till 52 procent jämfört med förra årets undersökning. Detta är den högsta noteringen någonsin i FoU-barometern. En viktig förklaring är den snabba omställningen mot ökad digitalisering och elektrifiering som pågår i de flesta branscher. Det leder till stor konkurrens om kompetens inom dessa områden.

Positiv bild av det svenska innovationsklimatet

Majoriteten av FoU-cheferna anser att Sverige har ett bra klimat för att bedriva forskning och utveckling. Totalt svarar sju av tio FoU-chefer att det svenska FoU-klimatet är ”bra” eller ”mycket bra” – vilket är en liten ökning med två procentenheter jämfört med 2021 och en procentenhet från 2020. Positiva faktorer som lyfts fram är bland annat bra samverkan mellan företag, akademi och myndigheter, forskningsinfrastruktur, forskningspolitik och att Sverige ligger långt fram inom digitalisering. Även familjepolitiken och ett stabilt juridiskt system bidrar till att göra Sverige till ett bra land för FoU.

– Det är glädjande att majoriteten av forsknings- och utvecklingscheferna anser att det svenska FoU-klimatet sammantaget är bra. Samverkan med akademin, tillgång till forskningsinfrastruktur och forskningspolitiken är viktiga förklaringar. Det är nu av största vikt att regeringen fortsätter stärka dessa faktorer för att möta den allt ökande internationella konkurrensen och främja svensk tillväxt, säger Tuula Teeri.

Förslag från FoU-chefer – så får Sverige ett bättre FoU-klimat

  • Prioritera forskning i samverkan mellan framstående akademiska miljöer och företag.
  • Skapa tidigt intresse för teknik hos barn och unga.
  • Utbilda fler experter i cybersäkerhet.
  • Satsa på nya och bättre möjligheter till vidareutbildning för anställda i högskolans regi.
  • Skapa incitament för FoU genom att bland annat sänka bolagsskatten och förlänga expertskatten för utländska nyckelpersoner.
  • Mindre bolag efterfrågar bättre möjligheter att locka nyckelpersoner med optionsprogram.

Fakta om FoU-barometern

FoU-barometern har genomförts sedan 2019 och bygger på en enkät om det svenska klimatet för forskning och utveckling, FoU, som besvarats av 77 FoU-chefer i svenskt näringsliv. Tio av dem har djupintervjuats. Tillsammans har företagen i undersökningen cirka 54 500 FoU-anställda i Sverige, vilket motsvarar 72 procent av alla FoU-anställda i företagssektorn i jämförelse med de senaste siffrorna från SCB. Bland deltagarna finns några av företagen med flest FoU-anställda i Sverige inklusive Ericsson, Saab, Volvo Cars, Scania, AB Volvo, och AstraZeneca.

Läs FoU-barometern 2022

Välkommen till ett webbinarium där rapporten diskuteras. Titta på webbinariet direkt tisdagen den 22 november 2022 16:00-17:00 eller i efterhand.

Presskontakt:

Per Andersson

Telefon:

08-791 29 40

Mobil:

072-071 39 73