PRESSMEDDELANDE

Vid odontologiska fakulteten utses årligen en eller flera hedersdoktorer som
under en längre tid gjort betydande insatser för forskningen eller
undervisningen vid fakulteten. I år går denna hedersbetygelse till två
amerikanska professorer.

Richard L Webber, Wake Forest University School of Medicine, Winston-Salem,
har i hög grad bidragit till utvecklingen vid avdelningen för oral och
maxillofacial kirurgi. Flera av forskarna där har under längre perioder
besökt Webber som gästforskare och tagit del av hans kunskaper om
radiologiskt bildskapande och hans visionära syn på radiologin. Webbers
forskning har lett till praktisk användning även inom det medicinska
området, bland annat inom mammografin.

Ivar Mjör, Gainesville, har under många år haft en framträdande roll inom
den odontologiska materialforskningen, framför allt kring biologiska
effekter av dentala material. Även Mjör har haft besök av flera gästforskare
från odontologiska fakulteten. Dessutom är han känd i Sverige för sitt
engagemang i amalgamfrågan och har deltagit i både utredningar och
diskussioner kring amalgamets påstådda farlighet.

Richard L Webber och Ivar Mjör kommer att promoveras tillsammans med övriga
hedersdoktorer och doktorer vid Göteborgs universitet, vid en högtid den 20
oktober.

Kontaktperson
Prodekanus Stig Karlsson, 031-773 31 87

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851