Hemlöshet ökar i nästan alla EU-länder och bidrar till social splittring och skillnader. Hemlösa kvinnor är en av de mest utsatta grupperna i samhället och under samhällskriser riskerar deras sårbarhet att öka. Pandemin förstärkte sociala orättvisor inom hälso- och sjukvård och ökade hemlösa kvinnors utsatthet visar studie som har utforskat hemlösa kvinnors erfarenheter under covid-19-pandemin.

Minskade interaktioner med andra och minskat samhälleligt stöd för de hemlösa kvinnorna

– Vi har genomfört intervjuer med hemlösa kvinnor i Stockholm och med hjälp av foton och data har vi analyserat innehållet i ett forskningssamarbete mellan flera lärosäten. En gemensam referensgrupp av kvinnor med levd erfarenhet av hemlöshet har bidragit genom att utforma datainsamlingen, utföra dataanalysen och ge feedback under rapportskrivningen, berättar Marléne Lindblad, biträdande prefekt vid Röda Korsets Högskola och en av forskarna bakom studien.

– För kvinnor i hemlöshet vållade covid-19-pandemin ytterligare skada med sin betydande påverkan på vardagen och det faktum att den genomsyrade de flesta aspekter av tillvaron. Det ledde till minskade interaktioner med andra och minskat samhälleligt stöd för de hemlösa kvinnorna. I en redan svår situation förstärkte viruset redan existerande sociala orättvisor inom hälso-och sjukvården. Det var svårt för de hemlösa kvinnorna som redan tidigare var socialt distanserade att navigera bland och följa alla riktlinjer och restriktioner i linje med resten av samhället. Medan det för andra hemlösa kvinnor inte var mer än ”en storm i ett vattenglas”, när pandemin inte innebar en katastrof eftersom den hårda verkligheten av att leva i hemlöshet fortsatte oavsett. De lever redan en dag i taget och försöker hitta sätt att tillfredsställa grundläggande mänskliga behov för att överleva och hitta försörjning, säger Marléne Lindblad.

Två kriser som möts

Att vara hemlös i en pandemi är egentligen två kriser som möts. Kön, utsatthet för våld, fattigdom, social isolering och missbruk är faktorer som ytterligare marginaliserade kvinnorna under pandemin. För att återuppbygga en bättre och mer hållbar framtid för alla efter en pandemi är det globala engagemanget för att få slut på hemlöshet avgörande. Att ta itu med sociala orättvisor för hälsa måste prioriteras.

– Vi var alla i krisen tillsammans men våra resultat visar en sorglig bild av ojämlikhet. Som samhälle behöver vi förstå konsekvenserna av social utslagning och de adderade konsekvenserna en samhällskris ger för redan utsatta och sårbara människor. Detta är nödvändigt för att säkerställa att marginaliserade människor i våra samhällen, som hemlösa kvinnor, kan få tillgång till och dra nytta av samhällets tjänster och stöd, även under pandemier, säger Marléne Lindblad.

Studien har genomförts av forskare vid Röda Korsets Högskola, Marie Cederschiöld högskola, Uppsala universitet och Högskolan i Gävle.

Mer information

Kontakt

Marléne Lindblad, biträdande prefekt vid Röda Korsets Högskola, tel. 08-587 516 44, e-post: marlene.lindblad@rkh.se

Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.

Presskontakt:
Helene Komlos Grill
Telefon:
072-519 36 05
Epost:
helene.komlos.grill@rkh.se