Henrik Edelstam har befordrats till professor i processrätt vid Juridiska institutionen. Hans senaste större forskningsprojektet är en bok som gavs ut i somras, Offentlighet och sekretess i rättegång, som behandlar principen om förhandlingsoffentlighet, dvs. offentlighet och inskränkningar i offentligheten när en domstol håller förhandling. Boken innehåller bl.a. ett framtidsperspektiv på TV-sända rättegångar.

Henrik Edelstam disputerade 1991 i Uppsala på avhandlingen Sakkunnigbeviset. En studie rörande användningen av experter inom rättsväsendet.

Henrik Edelstam, som är föreståndare för Skiljedomsinstitutet vid Stockholms universitet, www.juridicum.su.se/arblaw/, säger att hans framtida planer sannolikt kommer att inkludera någon form av skiljedomsrättslig forskning. Han har också ambitionen att fortsätta utgivningen av Per Olof Ekelöfs rättegångsböcker.

Henrik Edelstam kan nås på tfn 08-16 28 95, e-post henrik.edelstam@juridicum.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: