Leverinflammationen hepatit E har länge betraktats som en ”importsmitta” direkt kopplad till utlandsvistelse. I många länder finns smittan hos både gris, vildsvin, hjort, råtta, häst och kattdjur, och svenskar undersöks sällan för hepatit E om de inte varit utomlands vilket gör att inhemsk smitta sällan upptäcks.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, kan nu i en studie visa att personer som drabbats av hepatit E också kan ha fått sjukdomen i Sverige.

I samarbete med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har forskaren Helen Norder och hennes kollegor undersökt griskultingar i ett flertal svenska och danska grisbesättningar samt vildsvin i Sverige. I mer än hälften av djuren påträffades hepatit E.

–Vår studie visar att svenska grisbesättningar och vildsvin bär på specifika stammar av viruset. Dessa stammar liknar de som drabbat svenskar med hepatit E och där smittkällan varit okänd, säger Helene Norder.

Trots få identifierade fall i Sverige är mellan sex och nio procent av den svenska normalbefolkningen immuna mot hepatit E – bland veterinärer är siffran hela 13 procent.

–Den utbredda immuniteten tyder även den på att smittan sprids från svenska djur, säger Helene Norder.

Forskarna vid Sahlgrenska akademin ska nu medverka i ett EU-projekt, där 110 miljoner kronor satsas på att öka kunskapen och på sikt hitta åtgärder mot stora virusepidemier där djur är smittkällan. Nätverket, Predemics, ska bland annat studera varför vissa virussmittor ger upphov till stora epidemier, hur virus anpassar sig till människan och hur det kan börja spridas mellan människor.

Kontakt:
Helene Norder, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
070-279 1999
helen.norder@ki.se

FAKTA PREDEMICS
Predemics stöds av EUs sjunde ramprogram, FP7, och består av 17 forskargrupper från sju länder. Förutom det svenska projektet om hepatit E ska nätverket fokusera på influensavirus som sprids via fåglar och grisar, Japanskt encefalitvirus som sprids via fåglar och myggor, samt rabies som sprids via fladdermöss och köttätande djur.

FAKTA HEPATIT E
Hepatit E smittar sällan från person till person, utan sprids via vatten, föda eller mellan djur och människa. Det finns fyra typer av hepatit E. Typ 2 och typ 1 ger de allvarligaste sjukdomsförloppen, medan typ 3 (som är den typ som sprids i Europa) oftast har ett milt sjukdomsförlopp. En Hepatit E-infektion av typ 1 och 2 har en dödlighet på mellan 1 och 3 procent hos vuxna smittade, men upp till 25 procent dödlighet hos gravida och små barn.