Henrik Berglunds avhandling, som han i dagarna lÀgger fram vid Stockholms universitet, Àr en analys av partiets förhÄllande till demokrati, med sÀrskilt fokus pÄ minoriteters rÀttigheter. Han har undersökt partiets ideologiska bas ur ett historiskt perspektiv samt studerat dess stÀllningstagande i tvÄ centrala politiska frÄgor under 1980- och 1990-talen: fallet Shah Bano angÄende den muslimska minoritetens rÀtt till separata familjelagar och konflikten i Ayodhya dÀr hindunationalistiska aktivister 1992 rev en moské. Han har studerat partiets instÀllning i bÄda frÄgorna dels pÄ nationell nivÄ, dels pÄ lokal nivÄ, och fÀltarbetet har utförts i Delhi och Varanasi.
PÄ en teoretisk nivÄ knyter avhandlingen an till tidigare arbeten om nationalism, dÀr ett av huvuddragen har varit en uppdelning mellan territoriell och kulturell nationalism. Författaren anvÀnder sig ocksÄ av modern politisk teori i sin analys av partiet. Dess ideologi relateras till debatten mellan kommunitÀrer och liberaler, dÀr kommunitÀr teori betonar vikten av att kulturellt baserade vÀrden och traditioner utgör grunden för vÄra moderna demokratier, delvis i motsats till de liberala idéerna om en neutral stat. Inom indisk debatt kan de kommunitÀra strömningarna delas upp i tvÄ huvudkategorier: mono- respektive multikommunitÀrt tÀnkande, dÀr den senare har varit helt dominerande.
Resultatet av undersökningen visar att partiet föresprÄkar en kulturell nationalism som Àr mono-kommunitÀr, i det att den till fullo respekterar den hinduiska majoritetens rÀtt att lÄta sina kulturella vÀrderingar komma till uttryck, men begrÀnsar minoriteternas rÀttigheter, i sin strÀvan efter en enhetlig nationell hinduisk kultur som bas för den indiska staten. BJP:s ideologi Àr inte per definition odemokratisk, men stÄr i sin nuvarande form i motsatsstÀllning till gÀngse definitioner av demokrati i Indien.

Doktorsavhandlingens titel: Hindu Nationalism and Democracy: A Study of the Bharatiya Janata Party.
Tid för disputation: tisdag 12 december, kl. 10.00.
Lokal: Hörsal 3, hus B, Södra huset, Frescati.
Respondent: Henrik Berglund, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-674 71 64, e-post henrik.berglund@statsvet.su.se
Opponent: Hans Blomkvist, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Presskontakt:

PresstjÀnsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: