Under hösten lanseras Historieverkstad Malmö, en mötesplats för forskare på Malmö universitet och Malmöbor att prata om Malmös historia. Syftet är att träffas på en vardaglig plats och utreda vad vårt gemensamma förflutna betyder för oss i dag.

Historieverkstad Malmö utgår från ett engelskt koncept, history workshop, där man samlas på olika offentliga platser för att undersöka då- och nutid. Det handlar om att samla människor och låta berättelser få ta plats snarare än att fokusera på historiska dokument och data.

– Detta är ett koncept som vi hoppas kan skapa en mycket mer nyanserad bild av Malmö och Malmöbor och en förståelse för att vi alla bidrar till stadens historia genom våra egna liv och erfarenheter. Mycket kommer inte fram i de klassiska berättelserna om Malmö och vi vill att människor lämnar våra träffar med en känsla av tillhörighet och nyfikenhet. Detta är ett långsiktigt projekt, förhoppningsvis utan ände, säger Emma Lundin, lektor på Institutionen för samhälle, kultur och identitet, som tillsammans med Ylva Grufstedt och Robert Nilsson Mohammadi är initiativtagare till Historieverkstad: Malmö.

Börjar med Folkets park

Den 21 september sjösätts Historieverkstad Malmö på Malmö Stadsbibliotek med ”Arvet från Folkets park: populärkultur, politiska minnen och ‘folkets’ minnen”.

– De flesta tänker kanske inte på Folkets park som en del av arbetarhistorien i Sverige och här kommer olika bilder förmedlas. Föredraget är öppet för alla och ingen röst väger tyngre än någon annan. Vi hoppas att de som kommer till biblioteket tar med sig foton och sina egna berättelser från Folkets park – de är en viktig del av kvällen.

Fokus på minnen

Nästa evenemang i november tar oss tillbaka till 1900-talets Tyskland för att undersöka kopplingar mellan kulturpolitik i Nazityskland, DDR och vanliga människors minnen. Däremellan kommer det också släppas en podd som kommer vara en del av Historieverkstad Malmö.

– Vi vill att fler ska förstå att historia inte bara är kungar och knektar. Malmö har en rik historia i form av berättelser från många olika håll. Man får vara en Malmöbo även om man är första generationen inflyttad från Svalöv, Lagos eller Tokyo. Individuella historier blir ett lapptäcke som kan hålla ihop en hel stad, säger Emma Lundin.

Kontaktuppgifter:
Emma Lundin, lektor, emma.lundin@mau.se, 040-6658433

Om Historieverkstad Malmö

Syftet med historieverkstaden är att samla Malmöbor på olika offentliga platser för att undersöka då- och nutid och skapa en brokig och kanske bråkig gemensam historia. Ylva Grufstedt, Robert Nilsson Mohammadi och Emma Lundin som leder projektet, i samarbete med Biblioteken i Malmö.

History workshop startade 1967 i England och har sedan 1977 också funnits i Sydafrika. Båda är fortfarande aktiva.

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Marc Malmqvist
Epost:
marc.malmqvist@mau.se