I denna avhandling har han visat att olika hjärnregioner är aktiverade när man lär in ny information om personligt relaterade händelser. Andra regioner är involverade när man senare drar sig till minnes dessa händelser. Avhandlingen visar också att specifika områden i hjärnan är involverade i lagring av en viss typ av information. Genom att undersöka hjärnregioner involverade i olika typer av minnesuppgifter kan man öka förståelsen om hur hjärnan är involverad i processer relaterade till minne för personligt upplevda händelser och lagring av denna information. Detta kan också ha implikationer för vår förståelse av minnesförsämringar relaterat till åldrande och olika sjukdomstillstånd som till exempel Alzheimers sjukdom.

Fredagen den 27 september försvarar Jonas Persson, institutionen för Psykologi, Umeå Universitet, sin doktorsavhandling med titeln Brain activity associated with episodic memory: Similarities and differences between encoding and retrieval.
Disputationen äger rum kl. 13.15 i Beteendevetarhuset, hörsal bt102.
Fakultetsopponent är Dr. Randy Buckner, Department of Psychology, Howard Hughes Medical Institute, Washington University, St Louis, USA.

Jonas Persson nås på:
Tel: 090-786 71 90
E-post: jonas.persson@psy.umu.se