Universitetssjukhuset i Linköping var år 1990 först med att öppna en särskild mottagning för hjärtsviktspatienter, ledd av specialutbildade sjuksköterskor. Sådana mottagningar finns nu vid två tredjedelar av Sveriges sjukhus.

I en del av avhandlingen har Anna Strömberg jämfört patienter som varit inlagda för hjärtsvikt och sedan följts upp antingen vid en hjärtsviktsmottagning eller inom den vanliga primärvården. De patienter som kommit till en hjärtsviktsmottagning gick det i alla avseenden bättre för: färre dödsfall, färre återintagningar på sjukhus och färre vårddagar på sjukhus vid eventuella återintagningar.

Patienterna på hjärtsviktsmottagningen följde också i större utsträckning läkarnas råd om medicinering m m. En orsak till detta är, tror Anna Strömberg, att de på mottagningen hade mer tid att ställa frågor om sin sjukdom. Även om patienterna får information om sjukdomen och dess behandling innan de skrivs ut från sjukhuset, så är de då ofta så pass krassliga att de inte riktigt tar till sig informationen utan behöver få den upprepad för sig.

Anna Strömberg har också tittat på ett särskilt interaktivt CD-ROM-baserat multimediaprogram om hjärtsvikt. Det visade sig vara mycket användbart. Patienterna uppskattade möjligheten att lära sig i sin egen takt, och tyckte att de lärde sig mer av programmet än om de läst en broschyr eller tittat på en video. Ingen av patienterna, varav den äldsta var 92 år gammal, fann det svårt att använda programmet.

Disputationen ägde rum den 10 december. Avhandlingen heter Caring for patients with chronic heart failure. Anna Strömberg träffas på tel 013-21 10 09 fram till den 7.1, sedan på tel 013-22 77 62 och e-post annst@imv.liu.se.

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: