Metoden att spika eller skruva samman höftfrakturer har funnits länge, men upphöjdes på 1980-talet till ”gyllene standard” i Sverige genom ett par vetenskapliga artiklar.
– Man har sagt att det är så lätt att spika, och att materialen är billiga. Men eftersom spikningarna ofta misslyckas och måste opereras om, så blir kostnaderna ändå höga på sikt, framhåller Cecilia Rogmark.
Utgångspunkten för hennes avhandlingsarbete var just de många misslyckade höftspikningar man såg i den dagliga ortopediska verksamheten. I avhandlingen ingår bland annat en jämförande studie som är den största i världen i sitt slag. Studien omfattade 450 mentalt friska patienter över 70 år, som slumpmässigt fördelades till spikning respektive ledprotes. Efter bara två år hade 43 procent av de förra patienterna fått allvarliga komplikationer, jämfört med bara 6 procent av den senare gruppen. En annan studie visar att proteser fungerar bättre även på dementa frakturpatienter.
Resultatet visar att normerna för behandling av denna typ av höftfrakturer snarast bör ändras, anser Cecilia Rogmark. Patienter under 65-70 år kan även i fortsättningen behandlas med spikning/skruvning, eftersom de kan klara en eventuell omoperation om komplikationer uppstår. Men patienter över 70 år bör få en konstgjord led, antingen genom att hela leden byts ut (s k totalplastik) eller att bara lårbenets ledkula ersätts (halvplastik).
Malmöstudien är inte den enda som på senare år kommit till samma resultat. Ändå spikas fortfarande ungefär hälften av alla frakturer av den aktuella typen.
– Därför vill vi fortsätta att informera om våra rön, både till sjukvården och till patienterna själva. Gamla kvinnor är en tålig patientgrupp, men det är viktigt för dem att veta att det finns alternativ, och att de kan ställa krav, anser Cecilia Rogmark.

Avhandlingen heter Femoral neck fractures: aspects on treatment and outcome. Cecilia Rogmark träffas på tel 040- 33 61 23 (vx 33 10 00) eller – säkrare – via e-post cecilia.rogmark@skane.se och cecilia@rogmark.com.

Presskontakt:

Jonas Andersson

Telefon:

046-222 70 17

Mobil:

0727-385858