Närmare 20 000 personer i Sverige drabbas årligen av en höftfraktur. Merparten är äldre och sköra, och nästan alla behöver opereras för att komma på fötter igen. Forskare på Akademiska sjukhuset leder en studie där man undersöker om en ny sorts höftprotes, dubbelcup, kan minska risken för ur-led-hoppning. För att nå snabbare resultat inkluderas nu även patienter i Storbritannien.

– Att ledproteser hoppar ur led är ett mycket smärtsamt tillstånd som hundratals patienter som fått höftprotes efter fraktur på lårbenshalsen tyvärr drabbas av. I många fall måste patienterna opereras om. Målet med studien är att minska lidandet i en redan utsatt patientgrupp och sprida de nya rönen till ortopeder runtom i världen, säger Nils Hailer, ortoped och professor vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet som leder studien.

I dualitystudien, som startade i januari 2020, undersöker forskarna om man genom att använda en ny typ av höftprotes kallad dubbelcup kan minska frekvensen ur-led-hoppning efter att man opererat en felställd lårbenshalsfraktur med höftprotes.

Sedan starten har nästan 500 av de totalt 1 600 patienter som ska ingå i studien inkluderats. Detta är en av flera registerbaserade kliniska studier som drivs av ortopeder på Akademiska sjukhuset med mångmiljonstöd från Vetenskapsrådet för att förbättra vården av äldre patienter med höftfraktur.

– Nu har studien även fått stöd av National Institute for Health Research i Storbritannien, där en engelsk forskargrupp ska hjälpa till att inkludera fler patienter. På så sätt kommer vi att gå i mål fortare, förklarar Nils Hailer.

Ansvariga för studien i Sverige: Nils Hailer och Olof Wolf, båda ortopedläkare och forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. Från Storbritannien: Xavier Griffin, Queen Mary University of London.

FAKTA: Operation vid höftledsbrott

Höftledsbrott kan opereras på olika sätt. Om patienten har en spricka eller ett brott på lårbenshalsen, där benändarna ligger i bra läge, brukar man fästa ihop benet med hjälp av två skruvar eller spikar. Om patienten däremot har ett brott på lårbenshalsen, och benändarna har sämre förutsättningar att läka är det vanligt att man sätter in en konstgjord led, en höftprotes.

För mer information/intervju, kontakta:

Nils Hailer, överläkare i ortopedi och professor vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, tel: 018 – 611 44 67, e-post: nils.hailer@surgsci.uu.se

Olof Wolf, överläkare i ortopedi och docent vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, tel: 018-6111707, e-post: olof.wolf@akademiska.se

Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset
Tel: 070-622 24 21
E-post: elisabeth.tysk@regionuppsala.se