Den 14–16 juni bjuder Högskolan i Halmstad in till den tionde upplagan av Nordic Health Promotion Research Conference. Den nordiska konferensen samlar forskare från hela världen för att diskutera och dela kunskap om hälsofrämjande arbete och dess betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Årets tema är inspirerat av FN:s mål för hållbar utveckling.

Nordic Health Promotion Research Conference är en viktig mötesplats för forskning inom hälsopromotion. Den tionde upplagan av konferensen arrangeras av Högskolan i Halmstad och omfattar ett brett utbud av föreläsningar, presentationer och rundabordssamtal som kommer att utforska olika delar av hälsofrämjande arbete. Över 150 forskare från både Sverige, övriga Norden och andra delar av världen deltar. 

– Vi är glada över att vara värd för konferensen och ser fram emot möjligheten att stärka utbytet av kunskaper och erfarenheter kring hälsopromotion mellan forskare från hela världen, inte minst mellan de nordiska länderna. Konferensen ger deltagarna en unik möjlighet att knyta nya kontakter och starta internationella samarbeten inom hälsopromotion, säger Eva-Carin Lindgren, professor i idrottsvetenskap med inriktning hälsopromotion och chef för konferensens organisationskommitté.  

Fokus på god hälsa och hållbarhet 

Fokus under konferensen ligger på god hälsa och välbefinnande, vilket är inspirerat av ett av målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Forskarna kommer på olika sätt att prata om hur hälsofrämjande arbete kan bidra till god hälsa, och vad som måste göras för att hälsopromotion ska kunna hjälpa människor både i dag och i framtiden. 

Konferensen omfattar många olika ämnen inom hälsofrämjande, och består av tre delteman – jämlik hälsa och social rättvisa, e-hälsa och hur digitala verktyg kan användas hälsofrämjande, samt hur man kan arbeta med fysisk aktivitet och idrott för att hjälpa människor att bli friskare och mer hälsosamma.  

Det kommer att hållas en stor mängd föreläsningar om den senaste forskningen inom hälsopromotion, bland annat om AI inom vården, mental hälsa, digital hälsocoachning, motivation för att träna och leva hållbart, hälsofrämjande inom idrott, hälsa bland ungdomar, äldre och immigranter, och att leva med kroniska sjukdomar och beroenden. 

Huvudtalare från Australien och Storbritannien 

Evelyne de Leeuw är professor i urban hälsa och policy vid University of New South Wales i Australien. På konferensen kommer hon att tala om hälsa utan gränser och utmaningar, risker och möjligheter för nästa generations hälsopromotion. 

Sir Michael Marmot är professor i epidemiologi vid University College London i Storbritannien. Hans föredrag har titeln Hälsoklyftan: utmaningen med en ojämlik värld – vad måste göras för att upprätthålla hållbarhet bortom FN:s Agenda 2030? Sir Michael Marmot kommer att delta digitalt. 

Medier är välkomna 

Journalister som önskar delta på konferensen är välkomna. Kontakta gärna kommunikatör Emma Swahn på 072-192 79 85 eller emma.swahn@hh.se i förväg. 

Mer information och program 

https://www.hh.se/om-hogskolan/evenemang/nordic-health-promotion-research-conference.html  

Eva-Carin Lindgren
Professor i idrottsvetenskap med inriktning hälsopromotion
Tel: 073-366 09 55
eva-carin.lindgren@hh.se

Emma Swahn
Kommunikatör
Tel: 072-192 79 85
emma.swahn@hh.se