För dyslektiker och gravt synskadade anordnas dessutom ett anpassat
högskoleprov.

En titt i antagningsstatistiken för program och kurser visar också att att ett högskoleprov kan vara ”guld” värt för möjligheten att bli antagen. Det gäller framförallt för vissa utbildningar inom lärar- och vårdområdet. Men det kan gälla även för andra utbildningar, t ex Kostekonomprogrammet, där det höstterminen 1999 krävdes ett provresultat på 0.2 (40 rätt av 122 möjliga) medan betygsmedelvärdet för sist in till samma utbildning låg runt 14, d v s i princip VG på samtliga kurser.

Det första höstprovet på 2 000-talet har dock samlat ett lägre deltagarantal i jämförelse med anstormningen under 1990-talet. Orsakerna till detta är säkerligen flera: som till exempel mindre årskullar och bättre arbetsmarknad.

Men deltagarantalet är fortfarande imponerande med 43 000 deltagare i hela riket, varav 1 600 i Västerbotten. Bland Västerbottens nio provorter är Storuman den ort som går mot strömmen. Här ökar nämligen antalet deltagare.

På lördag kväll kan deltagaren genom facit i Text-TV beräkna sitt provresultat och sin möjlighet att bli antagen genom det.

Nästa provtillfälle är lördagen den 7 april 2001.

Se också tidigare pressmeddelanden om de tre senaste provtillfällena.

http://www.info.umu.se/Press/Press/181.shtml

http://www.info.umu.se/Press/Press/110.shtml

http://www.info.umu.se/Press/Press/73.shtml

För mer information:

Studievägledare Lennart Olofsson, tel. 786 5742
lennart.olofsson@adm.umu.se
Lars Lustig, chef för StudentCentrum, tel. 786 9797
lars.lustig@adm.umu.se

Detta pressmeddelande finns under adressen:
http://www.info.umu.se/Press/Press/256.shtml

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23