Det finns många akademiska traditioner. En av de främsta för Stockholms universitet är installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus i september varje år. Under ceremonin, som delvis är på latin, promoveras de som har avlagt en doktorsexamen under året och nya professorer installeras. Här är forskare vid Stockholms universitet som kan svara på frågor om högtider, ceremonier och ritualer.

Det latinska språket och dess kultur
Hans Aili, professor emeritus i latin vid Romanska och klassiska institutionen.
E-post: hans.aili@su.se Tel: 08-98 67 85 eller 0702-40 05 79

Ritualer
Barbro Blehr, professor vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
E-post: barbro.blehr@etnologi.su.se Tel: 08-674 79 18

Ritualer och kulturarv
Lotten Gustafsson Reinius, professor i etnologi vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Forskar bland annat om rituella processer, seder och bruk kopplade till sådant som museisamlingar och kulturarv.
E-post: lotten.gustafsson@etnologi.su.se

Skildring av installations- och promotionshögtider i den äldre litteraturen
Anna Albrektson, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.
E-post anna.albrektson@littvet.su.se Tel: 0709-54 87 91

Olika typer av kulturarv
Mattias Frihammar, lektor i etnologi vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
E-post: mattias.frihammar@etnologi.su.se

Retorik och ceremoniellt språkbruk
Peter Lind, lektor i retorik vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.
E-post: peter.lind@su.se Tel: 0707-69 30 45

Svensk matkulturhistoria
Richard Tellström, docent i måltidskunskap och etnolog vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
E-post: richard.tellstrom@etnologi.su.se Tel: 0702-65 20 89

Ceremonier och fester
Christopher Landstedt, fil. doktor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Kan svara på frågor om ceremonier, fester, firanden, visuell kultur och symbolik kopplat till hovet och borgerskapet.
E-post: christopher.landstedt@arthistory.su.se Tel: 070-220 32 63

Ceremonier, idolskap (celebriteter) och ritualer inom sport
Johnny Wijk, professor, Historiska institutionen. Forskar om idrottshistoria, idrottens samhällsroll under beredskapsåren och om nationalidoler i sportens värld.
E-post: johnny.wijk@historia.su.se, Tel: 070-545 21 30

Mode igår och idag
Louise Wallenberg, professor i modevetenskap vid Institutionen för mediestudier.
E-post: louise.wallenberg@ims.su.se
https://www.su.se/profiles/lowal-1.190510

Militära fanors betydelse
Karin Tetteris, doktorand vid Institutionen för kultur och estetik. Forskningsfokus: Militära fanors betydelse och användning under 1600-talets början.
E-post: karin.tetteris@arthistory.su.se Tel: 076-1019742

Högtiden direktsänds
2023 års Installations- och promotionshögtid äger rum i Stockholms stadshus fredag den 29 september kl 17.00. Den direktsänds här.

Kontakt
För ytterligare information om högtiden: Anne Heikkinen Sandberg, ceremonimästare vid Rektors kansli, Stockholms universitet, tfn 08-16 47 16, e-post: doktorspromotion@su.se

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.

Presskontakt:
Presstjänsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se