Vid vernissagen den 20 april deltar konstnär Carina Nyberg och ekonomie doktor Emma Stenström som bland annat skrivit boken Konstiga företag där hon studerar föreställningar om konst och företag. Även examensuppsatsen Home staging som sanning eller myt? skriven av HHS-studenten Jessica Evert Tilly kommer att finnas tillgänglig under vernissagen.

”Som ett begärligt ideal och i avsaknad av mänsklig aktivitet – så presenteras hemmet i bostadsannonsernas och inredningstidningarnas fotografier. De mest personliga objekten är bortplockade och det som skulle kunna uppfattas som konstigt eller stötande får vi inte se. Här är hemmet inte i första hand till för att användas utan att betraktas ur ett estetiskt perspektiv. Inredningen fungerar som statusbärare för ägaren och syftar till att höja det ekonomiska värdet vid en eventuell bostadsförsäljning. Hemmet reduceras till en vara.” Carina Nyberg, mars 2006

Journalister är välkomna till vernissagen i Handelshögskolans bibliotek den 20 april kl. 15.00. Se ytterligare information på www.hhs.se/Library/News/Installation.htm

För ytterligare information, kontakta:

Peter Gavelin, HHS bibliotek
Tel. 08-736 97 12
E-post: peter.gavelin@hhs.se