Bröstcancer är den vanligaste tumörformen bland kvinnor i västvärlden. Hormonell behandling med p-piller och som hormonersättning efter klimakteriet (HRT) har associerats till en viss en ökad risk för bröstcancer. Riskökningen i samband med hormonell behandling kan möjligen bero på regleringen av cellernas tillväxt.

I Erika Isaksson Frimans avhandlingsarbete, som nyligen presenterats vid Karolinska Institutet, har bröstvävnad från friska kvinnor studerats. Proven har tagits i samband med bröstförminskande operationer eller vid finnålspunktioner. Resultaten visar att vissa av de kvinnor som använde p-piller hade en högre celltillväxt än icke användare. Celltillväxten var också korrelerad till halten av andra cirkulerande hormoner.

Kirurgiskt postmenopausala cynomolga makaker, en unik djurmodell, behandlades under 35 veckor med antingen östrogen, progesteron, östrogen/progesteron i kombination eller tamoxifen. Tamoxifen utövar östrogenliknande effekter i bröstet genom att nedreglera östrogenreceptorn och öka nivåerna av progesteron receptor B. Celltillväxten i bröstvävnaden kunde associeras med ett ökat uttryck av p53, ”the guardian of the genome”. Östrogen ensamt eller i kombination med progesteron hade skilda effekter på förekomsten av de två formerna av östrogen- och progesteronreceptorer som finns i bröstet.

Hormonell substitution vid tidpunkten för bröstcancerdiagnos påverkar vissa tumörkarakteristika. Bland 321 postmenopausala kvinnor med bröstcancer hade 128 HRT vid diagnostillfället. I denna grupp var medelkoncentrationen av östrogenreceptorn lägre än bland icke användare. Olika typer av HRT kan påverka uttrycket av hormonreceptorer, vilket eventuellt kan påverka valet av hormonell behandling av bröstcancer.

Avhandlingens titel:
Hormonal treatment and the breast: Effects on sex steroid receptor expression and proliferation

Författare:
Erika Isaksson Friman, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet och Radiumhemmet, Karolinska sjukhuset
tel. vx 08-5177 0000 eller 070-772 8567, mail: erika.isaksson@ks.se

Presskontakt:

pressinfo@ki.se

Telefon:

08-524 860 77

Mobil:

fast telefon kopplas om