Den nya resursen medför en dramatisk förbättring för landets beräkningsinriktade forskare inom till exempel medicin, naturvetenskap och teknik

PC-klustret kommer inledningsvis att bestå av 240 processorer och över 120 Gbyte primärminne. Systemet som blir Sveriges kraftfullaste dator kommer att ha en teoretisk maximal prestanda på 800 Gflops/s (800 miljarder flyttalsoperationer per sekund) och är möjligt att bygga ut ytterligare. Linux-baserade PC-kluster är kostnadseffektiva alternativ till traditionella superdatorer, eftersom de till stora delar byggs med prisvärda komponenter från persondatorer.

Systemet är utrustat med 240 processorer av typ AMD Athlon MP2000+, fördelade på 120 noder med vardera 2 processorer. För att effektivt kunna nyttja processorerna för parallella program är systemet sammankopplat med ett högpresterande 3-dimensionellt nätverk av typen Wulfkit3 med en bandbredd på drygt 5300 Mbit/s. Varje nod har mellan 1 och 4 Gbyte primärminne. Systemet beräknas bli färdigt för att tas i bruk under våren.

HPC2N är sedan länge drivande i utvecklingen av högpresterande beräkningar i Sverige. Det nya PC-klustret ersätter den superdator, som när den installerades 1997, var Sveriges snabbaste dator. HPC2N har även tidigare byggt PC-kluster, men då av mindre storlek. Till exempel byggde man det första svenska PC-klustret med högpresterande nätverk i ett lyckosamt projekt som fått flera efterföljare i landet. Det systemet har även fungerat som en testanläggning för det nya första svenska superklustret, som även det förväntas få efterföljare vid andra universitet och superdatorcentra.

HPC2N är ett nationellt centrum för parallella och vetenskapliga beräkningar, format som ett kompetensnätverk mellan Luleå tekniska universitet, Mitthögskolan, Institutet för rymdfysik i Kiruna, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Umeå universitet.

Införskaffandet av det nya systemet har möjliggjorts genom en donation från Kempestiftelserna.

För ytterligare information, kontakta Erik Elmroth
Tel: 090-786 69 86
E-post:elmroth@hpc2n.umu.se

eller Bo Kågström
Tel: 090-786 54 19
E-post:bo.kagstrom@hpc2n.umu.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23