Sveriges första doktor i Àmnet hundmat har undersökt hur 460 försÀkrade svenska hundar mellan ett och tre Är Àter och lever. Agronom Marie Sallander vid SLU har utvecklat en post- och telefonenkÀt. De 50 mest anvÀnda hundfodren i enkÀten analyserades, och resultaten jÀmfördes med deklarerade nÀringsvÀrden och med hundars nÀringsbehov.

Den typiska svenska hunden Ät mat tvÄ gÄnger per dag, och fick tre fjÀrdedelar av sitt totala energiintag frÄn kommersiella hundfoder, men andelen varierade mycket mellan individer.

De flesta hundar Ät en kost som innehöll nÀringsÀmnen i rÀtt proportioner. De individer som avvek frÄn detta mönster var oftast de som Ät enbart matrester (för lÄga nivÄer av vitaminer och mineraler) eller de som Ät kommersiella helfoder kompletterade med extra vitaminer eller mineraler
(för höga nivÄer av vitaminer och mineraler, vilka i vissa fall kan vara skadliga).

Analyserade vÀrden för protein och fett i kommersiella hundfoder stÀmde generellt sett vÀl med deklarerade vÀrden och med hundars nÀringsbehov. För mineraler, speciellt kalcium, avvek dock mÄnga foder frÄn uppgivna vÀrden och ibland dessutom frÄn rekommenderade nÀringsbehov. Dyrare foder avvek i samma utstrÀckning som billigare frÄn deklarerade vÀrden och frÄn nÀringsnormen.

NÀstan alla (97 procent) av hundarna togs regelbundet ut pÄ promenader, i genomsnitt 80 minuter per dag. 60 procent av hundarna trÀnades i exempelvis lydnad, sök, spÄr och jakt i genomsnitt 35 minuter per dag. Hundens temperament tycktes pÄverka matintaget mer Àn hur mycket hunden motionerades. Mycket livliga individer Ät generellt sett mer Àn de som
ansÄgs mindre livliga.

Den validerade enkÀt som utvecklats inom ramen för avhandlingen kan i framtida studier anvÀndas för att undersöka kostens och aktivitetens betydelse för hÀlsa och sjukdom hos vÄra hundar.

Agronom Marie Sallander, SLU, Institutionen för Husdjurens utfodring och vÄrd, försvarar fredagen den 5 oktober kl 09.15 sin avhandling med titeln Diet and activity in Swedish dogs. Disputationen avser agronomie doktorsexamen. Lokal: Hörsalen, Loftet, Ultuna, SLU . Opponent: Professor Jorunn Gröndalen, SmÄdjursinstituttet, Norges Veterinaerhögskole, Oslo.

För mer information: Marie Sallander, 018-67 20 95, 018-38 83 23, Marie.Sallander@huv.slu.se

Presskontakt:

Magnus Nelin

Telefon:

018-67 26 08

Mobil:

073-807 88 90