”Man lär sig av sina erfarenheter” är ett vanligt uttryck, oftast när något har gått snett. Uttrycket borde användas oftare. Vi utnyttjar våra tidigare erfarenheter och lärdomar genom att känna igen nya situationer och saker även om de inte exakt är desamma som de vi tidigare träffat på. För att kunna känna igen situationer och saker är vår förmåga att bedöma likheter och olikheter av allehanda slag viktig.

Forskningen kring hur vi bedömer likhet har pågått sedan 1950-talet, men eftersom området är komplicerat har forskarna fram tills nyligen enbart studerat hur vi bedömer likhet mellan mycket enkla ting. Mikael Johannesson, nybliven doktor i kognitionsforskning, har under flera år bedrivit forskning om hur människor bedömer likhet mellan ting som är mer komplexa och därmed verklighetsnära.

Mikael Johannesson visar i sin doktorsavhandling bland annat att vi delar upp informationen från situationer och saker i flera olika grupper och jämför de olika grupperna med varandra. I tidigare modeller av likhets- och olikhetsbedömning har all information från situationer och saker behandlats på en gång. Detta gör avhandlingens innehåll i viss mån banbrytande eftersom modeller av komplex likhets- och olikhetsbedömning tidigare saknats.

Kognitionsforskning är enkelt uttryckt läran om hur information representeras och bearbetas i den mänskliga hjärnan och hur modeller därav kan göras i datorer och andra konstgjorda system.

Handledare under doktorandtiden: Peter Gärdenfors, professor i kognitionsforskning, Lunds universitet samt Lars Niklasson, professor i artificiell intelligens, Högskolan i Skövde.
Fakultetsopponent under disputationen: Ryszard Michalski, professor i maskininlärning, George Mason University, Washington, USA.

För mer information kontakta: Mikael Johannesson, tfn 0511-624 29 eller 0500-44 83 43 e-post micke@ida.his.se

Presskontakt:

Telefon:

Mobil: