Enzymet lipoproteinlipas spjÀlkar blodfetter. Detta Àr nödvÀndigt för att fettet ska kunna tas upp frÄn blodet och in i kroppens olika celler, dÀr det antingen utnyttjas som byggstenar eller som brÀnsle för energiproduktion. Eventuella överskott av fett lagras i fettvÀven. I blodet Àr fettet förpackat tillsammans med speciella proteiner, s.k. apolipoproteiner, i smÄ stabila fettdroppar, s.k. lipoproteiner. Ett av apolipoproteinerna, apolipoprotein CII, Àr nödvÀndigt för att aktivera lipoproteinlipas, som annars inte kan angripa fettet. Man visste sedan tidigare att den yttersta tredjedelen av apolipoprotein CII Àr viktig för aktiveringen, som hÀnger pÄ att apolipoprotein CII binder till lipaset. Vad som sedan hÀnder in i minsta detalj vet man forfarande inte.

Yan Shen har utforskat vilka bestÄndsdelar av apolipoprotein CII som Àr sÀrskilt vÀsentliga för aktiveringen. För detta har hon anvÀnt tvÄ huvudsakliga metoder: Dels studier av apolipoprotein CII frÄn andra djurslag Àn mÀnniska för att jÀmföra vilka delar som behÄllits oförÀndrade under utvecklingen, dels har hon pÄ olika sÀtt förÀndrat (muterat) humant apolipoprotein CII för att pÄverka aktiveringsförmÄgan. Studierna har lett fram till en modell av hur den lipasbindande delen av apolipoproetin CII ser ut och vilka kemiska strukturer som Àr kritiska för aktiveringen. Den unika funktionen för apolipoprotein CII Àr att möjliggöra snabb omsÀttning av de 100 g fett som vi dagligen i medeltal stoppar i oss.

Yan Shen Àr född i Kina, men flyttade som nygift till UmeÄ dÀr hon gjort sitt avhandlingsarbete. Hon Àr sedan ett halvÄr bosatt i Boston, USA, och har dÀr nyligen pÄbörjat en forskartjÀnst vid Harward Medical School.

Avhandlingen har titeln ”Apolipoprotein CII: Studies on structures necessary for activation of lipoprotein lipase”. Svensk titel: ”Apolipoprotein CII: studier av vilka speciella strukturer som behövs för aktivering av enzymet lipoproteinlipas”.
Disputationen Àger rum kl 9.00 i hörsal KB3B1, KBC-huset, UmeÄ Universitet.
Fakultetsopponent Àr Dr Robert O. Ryan frÄn ChildrenŽs Hospital Oakland Research Institute, Kalifornien, USA.

Presskontakt:

PresstjÀnsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23