Eftersom det Ă€r fĂ„ galaxer som Ă€r aktiva betyder detta att det inte Ă€r nĂ€rvaron av ett svart hĂ„l i sig som avgör om galaxen Ă€r aktiv eller ej. IstĂ€llet tror man att andra faktorer, till exempel nĂ€rvaron av ”brĂ€nsle”, spelar en stor roll.

– Med hjĂ€lp av radiovĂ„gsinterferometri dĂ€r flera teleskop anvĂ€nds samtidigt vid observationer (sk Very Long Baseline Interferometry, VLBI), kan man studera mindre detaljer Ă€n vad som Ă€r möjligt med ett teleskop i taget. Denna VLBI-teknik har vi utnyttjat i de studier av gas i de mest centrala delarna av aktiva galaxer, vilka presenteras i avhandlingen. VĂ„ra absorptionsmĂ€tningar pĂ„visar gas vilken ofta roterar runt galaxkĂ€rnan, och som förmodligen matas till det svarta hĂ„let. Ett exempel Ă€r galaxen NGC4261 dĂ€r vi observerar en tunn skiva av vĂ€tgas med en radie av 20 ljusĂ„r. Detta Ă€r antagligen de inre delarna en större skiva (800 ljusĂ„rs radie) av damm och gas vilken har observerats med Hubble Space Teleskopet, sĂ€ger Ylva Pihlström.

– Vanligtvis antas de aktiva galaxer som vi observerar vara flera miljoner Ă„r gamla, men det finns en grupp aktiva galaxer som Ă€r mycket smĂ„, och som dĂ€rför skulle kunna vara mycket unga (kanske endast ett par tusen Ă„r). Genom att studera dessa objekt hoppas vi kunna förstĂ„ hur aktiva galaxer föds och utvecklas. Teorier som förklarar hur dessa unga objekt skulle kunna vĂ€xa till de större och Ă€ldre galaxerna, förutsĂ€ger vissa typiska gastĂ€theter. Vi har studerat atomĂ€r vĂ€tgas i sĂ„dana ”smĂ„” galaxer, och finner att gastĂ€theten stĂ€mmer vĂ€l överens med vad som krĂ€vs för att de ska kunna utvecklas till de större galaxtyperna. VĂ„ra resultat stödjer dĂ€rför antagandet att dessa galaxer Ă€r unga.

– IstĂ€llet för att fĂ„ sin energi genom matning av ett svart hĂ„l, drivs en del aktiva galaxer genom en intensiv central stjĂ€rnbildning. Vi har med vĂ„ra VLBI observationer av galaxen IIIZw35 direkt kunnat observera en kompakt och central stjĂ€rnbildningsregion vilken tros vara galaxens motor, genom att detektera strĂ„lning som kommer ifrĂ„n supernovor eller ifrĂ„n klumpar av gamla supernovarester. I samma galax har vi Ă€ven studerat interstellĂ€ra hydroxyl ”lasrar”. De drivs förmodligen ocksĂ„ med hjĂ€lp av stjĂ€rnbildningen, och tidigare har man trott att dessa lasrar krĂ€ver ganska stora omrĂ„den av gas för att bildas (kanske ett par tusen ljusĂ„r), men vĂ„ra observationer bevisar att de Ă€ven kan bildas pĂ„ omrĂ„den bara en tiondels sĂ„ stora. VĂ„ra resultat stödjer ocksĂ„ antagandet om att lasrarna drivs med hjĂ€lp av stjĂ€rnbildningen, eftersom lasrarna och stjĂ€rnbildningsomrĂ„det finns pĂ„ samma stĂ€lle med ungefĂ€r samma utbredning.

Avhandlingen ”Radio Studies of Circumnuclear Gas in Active Galaxies” försvaras vid en offentlig disputation den 12 oktober, kl 14.15 i KB-salen, KemigĂ„rden 4, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

För vidare information kontakta:
Ylva Pihlström, Radio- och rymdvetenskap, Chalmers, tel: 031-772 5528, e-post: ylva@oso.Chalmers.se

Presskontakt:

Mia Halleröd Palmgren

Telefon:

031-7723252

Mobil:

0721-513512