Att vara ishockeyspelare kräver snabba beslut och handling. Ett forskningsprojekt inom kognitionspsykologi ska undersöka om det är något som skiljer sig på olika nivåer.
– Målet är att undersöka 50 hockeyspelare över 18 år på både elit- och amatörnivå, kvinnor och män, säger Daniel Sörman, forskare i teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet, som uppmanar spelare som vill vara med i studien att höra av sig.


I det nya forskningsprojektet, finansierat av Centrum för idrottsforskning, ska Daniel Sörman undersöka kognitionens betydelse för ishockeyspelare och om den går att relatera till om de är bra på sin sport.

– Dels är hockey en stor idrott, dels så kräver den väldigt snabbt beslutsfattande. Det handlar om några hundradelar utifrån väldigt mycket information, säger Daniel Sörman.

Under en match förväntas hockeyspelare kunna läsa in helheten och inte tappa fokus på det som är relevant för spelet, men också växla fokus mellan skeenden på isen, inte påverkas av publiken eller andra distraktioner.

– Vi ska titta på olika uppmärksamhetsfunktioner som kan relateras till de olika aspekterna. Vi ska använda traditionella tester men även utveckla idrottsspecifika tester. Hockey går så fruktansvärt fort. Uppmärksamhetsförmåga och beslutsfattande bygger till stor del på erfarenhet, men det kanske även är något man kan träna sig till utanför isen.

Utvecklas ihop med experter

Datorbaserade tester i labb ska likna situationer som kan uppstå i en match där deltagarna fattar beslut utifrån situation.

– Vart ska fokus läggas, vilket beslut kan betraktas som rimligt, vad är den bästa passningen här?, säger Daniel Sörman.


Testerna utvecklas i samråd med experter, som tränare och spelare med stor erfarenhet av ishockey.
Undersökningen delas in i tre delar för att undersöka olika aspekter av uppmärksamhet:

1. Förmågan hålla fokus och inte störas av yttre faktorer.

2. Att kunna växla fokus mellan uppgifter och ta in information som är relevant.

3. Förmågan att uppdatera sig själv med ny information och integrera den med information som redan bearbetas.

  – Man har många screeningverktyg inom idrotten, som fysisk status bland annat. Men uppmärksamhet och kognition är kanske något som borde få större utrymme och inte enbart som ett screeningverktyg. Precis som hockeyspelare tränar upp sin fysiska förmåga kanske kognitiva test kan användas för att träna upp olika uppmärksamhetsförmågor som kan relateras till idrottsutövandet, säger Daniel Sörman.

  Ishockeyspelare från hela landet

  I de två första delarna av undersökningen ska etablerade tester användas. I den tredje delen ska idrottsspecifika tester utvecklas, till exempel tävlingssituationer som visas på en skärm. Deltagarna får frågor där de snabbt ska trycka på tangentbordet och fatta beslut utifrån det de ser.

  Forskarna hoppas få ishockeyspelarna från olika delar av landet att delta i studien.
  – Det gör att vi inte enbart kan använda våra testlokaler här på universitetet i Luleå, utan vi får även vara mobila. Det är viktigt att vi får spridning bland försökspersonerna för att kunna göra jämförelser.


  Pandemin har gjort att projektet har blivit något förskjutet.

  – Tanken var att börja under våren, men som för så många andra har covid-19 ställt till det och vi har fått skjuta på arbetet. Jag hoppas komma igång under november. Det ska bli väldigt kul det här eftersom det är helt nytt, säger Daniel Sörman.

  Han har tidigare genomfört forskningsprojekt gällande uppmärksamhetsförmågor bland annat inom orientering, åldrandets psykologi och flerspråkighet.


  – Vi har utvecklat tester och undersöker uppmärksamhet i både labb och fält. Vi använde dem bland annat när vi undersökte orienterare, de fick liknande uppgifter i labbet som de har vid en tävlingssituation, säger Daniel Sörman. Orienterarna fick springa på löpband och se kartor på skärm, och utifrån dem fatta beslut om lämpliga löpvägar. Det handlar om att ta snabba beslut, ibland under extrem utmattning.

  Är du intresserad av att vara med i studien eller har du frågor om den? Kontakta:
  Daniel Sörman, universitetslektor i teknisk psykologi, 0920-49 10 91, daniel.sorman@ltu.se

  Den bifogade bilden på Daniel Sörman (se nedan) får användas fritt i redaktionella sammanhang.

  Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

  Presskontakt:
  Sofia Stridsman
  Telefon:
  0920 49 36 29
  Mobil:
  070 273 84 30
  Epost:
  sofia.stridsman@ltu.se
  Presskontakt:
  Katarina Karlsson
  Telefon:
  0920 49 21 28
  Mobil:
  072 727 4560
  Epost:
  katarina.karlsson@ltu.se