Sågverksindustrin använder idag bandsågblad och cirkelsågklingor för att kapa stora timmerstockar i mindre delar. Den intensiva kontakten mellan verktygen och träet leder till att sågtänderna successivt nöts ner. Detta gör i sin tur att man slutligen får oacceptabla variationer i mått och ytjämnhet på det sågade virket. Därför krävs det att sågtänderna regelbundet slipas om.

I licentiatuppsatsen “Wear of timber cutting saw teeth”, som nyligen lades fram vid Karlstads universitet, presenteras resultaten av Johan Nordströms studie om hur sågverksindustrins verktyg kan förbättras. Här hittar vi bland annat en experimentell metod där inverkan av skärparametrar, som skärhastighet och matning per tand, har testats. Dessutom har olika skärmaterial och ytbeläggningar provats och utvärderats med avseende på nötningsmekanismer och nötningstakt. En experimentell utrustning, där slitage på träbearbetande sågtänder, har också studerats. En provtid på 30 minuter motsvarar åtta timmars sågning i sågverk.

För beställning av studien samt för mer information, kontakta Johan Nordström, tfn 054-700 16 56 eller 070-237 91 23, e-post Johan.Nordstrom@kau.se.