Patrik Fernberg, doktorand på Avdelningen för polymerteknik, disputerar den 21 maj med avhandligen ”Toughness of short fiber composites – an approach based on crack-bridging”.
I den föreslår han en modell (en förenklad beskrivning av kompositen) som beskriver materialets beteende när det går av. Modellen har visat sig ge förbättrad precision jämfört med konventionella metoder.

Det kompositmaterial som det gäller är en plast som armerats med korta glasfiber, ett material som allt oftare används i utvändiga fordonspaneler, ett exempel är bakluckan på Volvo V70.
Patrik Fernberg har beskrivit kompositen utifrån den nya modellen, som sen har sedan använts för att förutsäga hållfastheten för ett antal kompositdetaljer. Experimentella försök visar god överensstämmelse med förutsägelserna.

Patrik Fernberg är född i Piteå och bor i Hortlax, Piteå. Han tog magisterexamen i fysik vid Umeå universitet 1998 och samma år började han på Luleå tekniska universitet som doktorand. År 2000 tog han en teknologie licentiat i ämnet polymera konstruktionsmaterial med titeln ”Fiber bridging concepts applied to short fiber composites”, på Luleå tekniska universitet. Under åren 1990 – 1993 arbetatde Patrik Fernberg som VVS-konstruktör vid konsultföretaget VVS Planering i Norr AB, i Piteå.

Upplysningar: Patrik Fernberg, 0920/49 23 42, patrik.fernberg@mb.luth.se,
Elisabeth Hedman, 0920/49 30 45 elisabeth.hedman@adm.luth.se, informatör

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: