Qiuqing har låtit människor ta i olika kalla material och mätt hur snabbt huden kyls ned. Hennes resultat visar hur länge man kan ta i olika material innan man upplever smärta, tappar känseln eller får en kylskada. Resultaten ligger till grund för ett förslag till en internationell standard avseende säkerhet vid beröring och hantering av kalla material.

Avhandlingen visar även att dubbla handskar, med en innerhandske som är tunnare än den yttre handsken, är att föredra då man ska arbeta i kallt klimat. Den yttre handsken tas av då man måste arbeta med fina detaljer. Den tunnare handsken ger bättre kontakt och känsla med arbetsmaterialet, samtidigt som den fortfarande minskar avkylningen. I extrem kyla kan en elektriskt uppvärmd handske ge ytterligare skydd.

Qiuqing Geng är född i Changsha, Kina. Hon kom till Luleå tekniska universitet 1993 och arbetar numera på Arbetslivsinstitutet i Solna.

Avhandlingens namn är Hand Cooling, Protection and Performance in Cold Environments. Disputationen äger rum fredag 20 april kl 13.00 i F-huset, sal 341, vid Luleå tekniska universitet. Opponent är professor Ken Parsons, Loughborough University of Technology, Storbritannien.

Upplysningar: Qiuqing Geng tel, 08-730 90 56 (qiuqing.geng@niwl.se), eller informatör Jan Nyberg, tel 0920-916 21 (jan.nyberg@adm.luth.se)

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: