I Sverige räknar de flesta kustkommuner med att havets medelvattennivå stiger med en meter fram till år 2100. I Tyskland och Portugal är motsvarande siffra 1,5 meter – medan man i England räknar på ett worst case-scenario på nästan två meter. Skillnaderna framkommer i en ny sammanställning som diskuteras på en kustkonferens i Ystad nästa vecka.

Den 23-25 september träffas kustingenjörer från länderna runt Östersjön och Nordsjön för att utbyta erfarenheter om hur vi bäst skyddar oss mot översvämningar och erosion i ett förändrat klimat. En sammanställning, som har skickats ut på förhand, visar på stora skillnader i vilka framtida havsnivåer som de olika länderna planerar för.

I Sverige räknar de flesta kustkommuner, baserat på SMHI:s underlag, med en höjning av havets medelvattennivå med en meter fram till år 2100. I Danmark är motsvarande siffra 1,2 meter. Tyskland och Portugal har lagt till säkerhetsfaktorer och räknar med 1,5 meter och i England räknar man på ett worst case-scenario om 1,9 meters höjning.

Samtidigt flaggar flera länder för att prognoserna kan komma att höjas ytterligare inom de närmaste åren.

– Dagens scenarier grundas på IPCC:s rapport från 2014 och sedan dess har det kommit nya forskningsrön kring avsmältningen på Antarktis, säger Hans Hanson, professor i kustprocesser vid LTH, Lunds universitet och en av arrangörerna av programmet.

I Holland räknar man idag med samma scenario som i Sverige.

Men enligt en ny rapport från forskningsinstitutet Deltares är osäkerheterna kring framtida havsnivåhöjningar mycket stora. En framtida havsnivå i ett två grader varmare klimat kan ligga mellan + 0,3 – 1,9 meter år 2100. Om temperaturen stiger med fyra grader blir det uppskattade intervallet 0,7-3,2 meter.

Söndagen den 23 september kl. 15 hålls en workshop om de nya prognoserna och hur dessa ska beaktas när man planerar för hur kusten ska skyddas. Därefter kommer deltagarna att inspektera och diskutera stranden i Ystad Sandskog under en fotvandring mellan Ystad Saltsjöbad och Jaktpaviljongen. Under måndag och tisdag kommer konferensen att göra studiebesök på SandLifes projektområde i Hagestad, Löderup strandbad, Knäbäckshusen, Vattenriket och vallarna i Kristianstad samt Falsterbohalvön.

Journalister är välkomna!
För frågor, kontakta arrangörerna Caroline Fredriksson, doktorand i teknisk vattenresurslära vid LTH, Lunds universitet eller Hans Hanson, professor i Kustprocesser vid Lunds Tekniska Högskola.
Caroline Fredriksson
caroline.fredriksson@tvrl.lth.se
073-5753342
Hans Hanson
hans.hanson@tvrl.lth.se
0705-128311

Presskontakt:

Jonas Andersson

Telefon:

046-222 70 17

Mobil:

0727-385858