För att kunna öka ett bandfordons prestanda i djup snö krävs ökad kunskap och förståelse av de olika konstruktionsparametrar som påverkar fordonets rörlighet.
Målet för Anders Bodins forskning har varit just det – att försöka bringa ytterligare ljus över vilken inverkan olika konstruktionsparametrar faktiskt har på ett fordons rörlighet i djup snö.

Forskningen har bland annat innehållit experimentella fältförsök, bland annat för att hitta nya möjligheter att öka förhållandet mellan nyttolast och totalvikt för banddrivna fordon.

De konstruktionsparametrar som undersökts är fordonets vikt, frigångshöjd till botten, vilken lutning bottnen har, vilken spänning bandet har, tyngdpunktsläget, tryckfördelningen längs bandet, samt spännhjulets placering i höjd.

De viktigaste resultaten av Anders Bodins forskning handlar om utformningen av den bakre delen av fordonets bandaggregat samt om hur fordonets botten utformas. Forskningsresultaten innebär ökade möjligheter att konstruera bandfordon med bättre rörlighet, men med bibehållet eller till och med ökat förhållande mellan nyttolast och fordonets totalvikt.
Forskningsresultaten kommer bland annat att användas vid utvecklingen av nästa generation militära bandfordon. Den ökade nyttolasten kan bestå av skydd, personal och utrustning, men också av tyngre vapen samt ökad mängd ammunition.

Den 23 maj disputerar Anders Bodin med sin avhandling, ordförande är professor Jan Lundberg vid universitetets Avdelning för industriell design och som opponent fungerar professor John G Hetherington, Cranfield University, Royal Military Collegie of Science i Swindon, England.

Anders Bodin är född i Arbrå, Hälsingland, 1961 men flyttade redan som fyraåring till Norrbotten och Kiruna. 1985 tog han sin civilingenjörsexamen vid dåvarande Luleå tekniska högskola och började därefter arbeta på Hägglunds Vehicle AB. 1996 påbörjade han sina forskarstudier vid Luleå universitet som industridoktorand.

Upplysningar: Anders Bodin, tel. 0660-80863, anders.bodin@haggve.se eller informatör Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@adm.
luth.se

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: