Lunds universitet har i samarbete med Naturskyddsföreningen tagit fram ett skolmaterial som hjälper elever att leva sig in i en framtid där klimatmålen redan är uppnådda. Genom materialet får eleverna de redskap de behöver för att kunna diskutera hur en väg ut ur den fossila eran kan komma att se ut.

I skolmaterialet förflyttas eleverna till år 2053:  Den svenska regeringen har just invigt museet FOSSIL med utställningen Bortom fossilsamhället för att fira att Sverige som första land i världen lämnade den fossila eran när netto-noll utsläpp nåddes år 2045. Utställningen består av vanliga föremål och fenomen från 2000-talets första decennier, samt historierna bakom hur de försvann eller ersattes av något annat.

Eleverna får bland mycket annat läsa om:

  • oljebaserat konstgräs som var populärt framför allt på norra Europas fotbollsplaner fram tills dess att organisationen Footballers for future tillsammans med Helsingborgs IF började driva en aktiv kampanj för att få bort det miljöskadliga underlaget.
  • hur Lunds domkyrka år 2045 ersatte takets existerande blyplattor – som fram tills dess läckte bly ut i Lunds dagvatten – med solpannor. (Detta kom till stånd 20 år efter ett nedröstat försök att sätta upp solpaneler på kyrkans tak)
  • om blomman Klockgentiana och andra arter som gynnats av satsningar på naturliga kolsänkor. (”Eftersom utsläppen av växthusgaser inte minskade förrän på 2030-talet behövde kol som tidigare släppts ut i atmosfären bindas i växter och i marken”)
  • den sista snabbmatshamburgaren som serverades i Sverige år 2038 (”Som ni vet äter vi fortfarande protein mellan två brödbitar, det går bara lite långsammare än under fossileran”

– Syftet är att ge eleverna fördjupad kunskap om klimatomställningen och låta dem arbeta med den på ett aktivt och kreativt sätt, säger Roger Hildingsson, statsvetare vid Lunds universitet och verksam inom projektet Narrating Climate Futures. Eleverna får den kunskap de behöver för att kunna spekulera och göra en klimatomställning greppbar.

Bakgrunden till samarbetet är utställningen Carbon Ruins. Den färdigställdes för snart två år sedan och har sedan dess turnerat runt och använts vid diverse workshops med syfte att förstå hur klimatförändringarna kommer att påverka vår värld och hur en väg mot ett fossilfritt samhälle kan komma att se ut. Vid en av dessa workshops deltog  konceptutvecklaren Marie Hannerstig från Naturskyddsföreningen:

– Jag såg direkt potentialen att omarbeta utställningen till ett spännande skolmaterial för högstadiet och gymnasiet och inte minst chansen att få fram ett bra verktyg för att genomföra undervisning om klimatomställningen.

– Jag tror verkligen jättemycket på det här skolmaterialet, säger Helena Lundmark, verksamhetsledare för Naturskyddsföreningens skolverksamhet. Det innehåller allt det som vi vill ge dagens skolungdom; kunskap, engagemang och inte minst hopp och visioner.

Skolövningen kan göras på tre lektioner eller under en hel temadag. Den inleds med ett moment där eleverna får leva sig in i ett fossilfritt framtidsscenario år 2053. Hur har vägen dit sett ut och hur är det att leva i en fossilfri värld?
I nästa moment ges eleverna en historisk överblick över åren 1849-2053. De får titta på föremål som idag är vardag men som år 2053 kan komma tyckas vara exotiska kvarlämningar från fossileran.
I ett sista moment ska eleven själv bidra till fossilmuseets samlingar med något – föremål eller fenomen – som de tror kommer vara förpassade till historien i en fossilfri värld.

Läs mer om skolmaterialet på Naturskyddsföreningens hemsida

Faktaruta Carbon

Ruins

Utställningen Carbon Ruins, som ligger till grund för skolmaterialet i artikeln, är framtaget av Narrating Climate Futures-nätverket, med stöd från den tvärvetenskapliga tankesmedjan LU Futura. Föremålen, karaktärerna och händelserna som bygger berättelsen har genererats genom deltagande workshops med forskare.

Läs mer om utställningen här

Läs mer om Narrating Climate Futures

Läs med om den tvärvetenskapliga tankesmedjan LU Futura

 

För intervjuer tala med:

Roger Hildingsson, statsvetare Lunds universitet, roger.hildingsson@svet.lu.se, +46 70 693 15 71

Alexandra Nikoleris, forskare inom miljö- och energisystem alexandra.nikoleris@miljo.lth.se, +46 46 222 41 25

Marie Hannerstig, konceptutvecklare Naturskyddsföreningen +46 872 66 05

Helena Lundmark, verksamhetsledare Naturskyddsföreningens skolverksamhet , 072-220 87 77, helena.lundmark@naturskyddsforeningen.se

Presskontakt:

Jonas Andersson

Telefon:

046-222 70 17

Mobil:

0727-385858