Alexei Jolkin presenterar hybridtekniken i sin doktorsavhandling, som framlägga vid Luleå tekniska universitet.

Doktoranden Alexei har gjort teoretiska uträkningar och experimentella tillämpningar av hybridtekniken. Hans studie gör det möjligt att utforska smörjning som verkar i hårt belastade mekanismer och att öka förståelsen för
bl. a. Maskinkonstruktion och smörjning.

Många viktiga tillämpningar av Hybridtekniken har presenterats vid internationella konferenser i bl. a. Australien, Frankrike, Japan, USA och Storbritannien.

Alexei är född i Barnaul, Sibirien. Han kom till Luleå 1996 för att jobba som forskningsingenjör, strax därefter erbjöds han sin doktorandtjänst vid Luleå tekniska universitet.

Doktorsavhandlingens namn är A Hybrid Technique for Investigation of Elastohydrodynamic Lubrication.

Upplysningar: Alexei Jolkin, tel 0920-728 54 (alexei.jolkin@mt.luth.se)
eller informatör Linda Bengtsson, tel 0920-91761 (linda.bengtsson@adm.luth.se)

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: