En forskargrupp vid Karolinska Institutet presenterar i kommande nummer av tidskriften Science hur icke-specifikt immunglobulin, IgG, binder till ett av malariaparasitens ytprotein (PfEMP1). Detta ytprotein har inringats och
en sekvens pÄ 200 aminosyror har identifieras. IgG binder dÀr med sin ena Ànde (Fab) och fungera dÄ som en lÀnk till receptorer pÄ moderkakans celler, dit den andra Ànden av IgG (Fc) binds.

Malaria infektion under graviditet orsakar ofta svÄr sjukdom och Àven dödsfall i lÀnder dÀr malariaparasiten förekommer. Det Àr ocksÄ vanligt med missfall, för tidiga födslar och lÄga födelsevikter.

Röda blodkroppar kan inte passera frÄn modern över till fostret, men man vet att en ansamling av parasitinfekterade röda blodkroppar sker i moderkakan hos malariadrabbade mödrar, Àven hos kvinnor dÀr mÀngden parasiter i blodet Àr lÄg. Det sker en kraftig ökning av transporten av IgG
frÄn moder till foster via moderkakan under graviditetens sista mÄnader.
Det Àr ocksÄ dÄ som en ansamling av malariainfekterade röda blodkroppar intrÀffar. Artikelförfattarna föreslÄr att en selektion av röda blodkroppar med extra hög förmÄga att binda IgG sker.

Artikel:
Role of nonimmune IgG bound to PfEMP1 in placental malaria
Flick K, Scholander C, Chen Q, Fernandez V, Pouvelle B, Gysin J, Wahlgren M.
Publiceras i: Science 293, 14 September 2001, med Editorial Comments.

För mer information kontakta:
Professor Mats Wahlgren, Smittskyddsinstitutet, Karolinska Institutet
tel. 08-728 7277, mats.wahlgren@smi.ki.se

Presskontakt:

pressinfo@ki.se

Telefon:

08-524 860 77

Mobil:

fast telefon kopplas om