I veckan kommer en internationell auktoritet när det gäller forskning om tolkning i domstolsförhandlingar till Stockholms universitet. Susan Berk-Seligson har studerat tolkade amerikanska rättegångar. I sin bok The Bi-lingual Courtroom beskriver hon att tolkar på flera sätt inverkar på domstolens arbete, trots att den allmänna uppfattningen är att så inte är fallet.

Domstolarna är bara en av alla myndigheter och organisationer som använder sig av tolkar för att sköta sina dagliga uppgifter. Polisen, sjuk- och mentalvården är andra. Hur går det till vid tolkade samtal med barn? Hur kan tolkutbildning förbättras? Hur fungerar tolkförmedlingar i Sverige och andra länder? Dessa frågor har aktualiserats i svensk nyhetsrapportering i vår. Den sistnämnda har blivit föremål för en statlig utredning.

De kommer alla att diskuteras på Critical Link 4, en internationell konferens om kontakttolkning, som äger rum på Stockholms universitet.

Konferensen börjar den 20 maj kl. 13.00 i Aula Magna och pågår till den 23 maj. Över 300 personer från 33 länder och alla världsdelar samlas. Berk-Seligson framträder på fredagen.

För ytterligare information, kontakta Birgitta Englund-Dimitrova (08-16 14 83, birgitta.englund@tolk.su.se) eller Cecilia Wadensjö (013-28 22 34, alt. 070-58 22 154, cecwa@tema.liu.se)

Programmet finns på www.tolk.su.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: